Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

POZÍCIA / POST:

 1. Dátový vedec bojujúci proti šíreniu falošných správ a zavádzajúceho obsahu / Data scientist fighting the fake news and misinformation spread
 2. Softvérový inžinier pre vývoj infraštruktúry zberu dát / Software developer for data gathering infrastructure

Dátový vedec bojujúci proti šíreniu falošných správ a zavádzajúceho obsahu

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hľadá dátového vedca, ktorý by sa pridal do výskumného tímu, riešiaceho medzinárodný projekt zameraný na automatickú detekciu falošných správ a zavádzajúceho obsahu šíreného online. Projekt zahŕňa získavanie a analýzu veľkých dátových vzoriek online aktivít používateľov, používateľské štúdie, analýzu textu a zapojenie metód strojového učenia. Vieme sa dohodnúť aj na skrátenom pracovnom úväzku.

Popis práce

 • výskum oblasti automatickej detekcie falošných správ a zavádzajúceho obsahu šíreného online (dátová analytika, strojové učenie)
 • organizovanie stretnutí k projektu
 • práca so študentmi prvého, druhého a tretieho stupňa, konzultovanie (v závislosti od dosiahnutého stupňa vzdelania)
 • tvorba správ k projektu
 • komunikácia s partnermi v projekte
 • pracovné cesty na vedecké podujatia a do partnerskej inštitúcie (Bar Illan University, Izrael) s cieľom prezentovania výsledkov

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk - stredne pokročilý (B2), výhodou je vyššia úroveň, najmä čo sa týka odbornej komunikácie a textov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • výskumné, dátovo-analytické a programátorské zručnosti
 • metodické uvažovanie
 • výhodou je neortodoxné uvažovanie
 • tretí stupeň vysokoškolského vzdelania je veľkou výhodou každého uchádzača o túto pozíciu

Zamestnanecké výhody, benefity

 • veľký priestor na sebarealizáciu
 • flexibilita, pružná pracovná doba
 • skvelí kolegovia

Nástup: ihneď, resp. dohodou
Výška úväzku: min 40 %
Plat: od 1400 eur brutto (v závislosti od dosiahnutého vzdelania a výsledkov)

Žiadosť s profesijným životopisom zasielajte e-mailom na adresu: erika.niznanska[at]stuba.sk alebo poštou na adresu: FIIT STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava.

 

Data scientist fighting the fake news and misinformation spread

The Faculty of Informatics and Information Technologies of the Slovak University of Technology in Bratislava is recruiting a data scientist to join a research team solving an international project focused on automated detection of online fake news and misinformation spreading. The project involves acquisition and analysis of large user online activity datasets, user studies, text analysis and application of machine learning methods.

We seek

 • applicants with research, data analysis and programming skillset
 • people with unorthodox thinking, yet methodical in their conduct
 • the PhD degree is a great advantage for any applicant applying for this position

Fringe benefits

 • great space for self-fulfillment
 • flexibility, flexible working hours
 • great team of colleagues

Start: immediately, or by agreement
Working time: full-time or part-time (min 40%)
Salary: from 1400 EUR brutto (dependent on degree and results)

Apply for CV with e-mail to: erika.niznanska[at]stuba.sk or by post to: FIIT STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia.


Softvérový vývojár pre infraštruktúru zberu dát

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hľadá softvérového vývojára, ktorý by sa pridal do výskumného tímu riešiaceho medzinárodný projekt, zameraný na automatickú detekciu falošných správ a zavádzajúceho obsahu šíreného online. Projekt zahŕňa získavanie a analýzu veľkých dátových vzoriek online aktivít používateľov, používateľské štúdie, analýzu textu a zapojenie metód strojového učenia. Vieme sa dohodnúť aj na skrátenom pracovnom úväzku.

Popis práce

 • softvérový vývoj webovej platformy pre automatickú detekciu falošných správ a zavádzajúceho obsahu šíreného online, zahŕňa aj prehliadky kódu (code review) a tvorbu testov
 • dokumentovanie softvérového projektu
 • komunikácia v tíme aj so zahraničnými partnermi

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk - stredne pokročilý (B2), výhodou je vyššia úroveň, najmä čo sa týka odbornej komunikácie a textov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • zručnosti vo vývoji softvéru (môžu byť aj motivovaní študenti)
 • systematické uvažovanie, zmysel pre optimalizáciu efektívnosti softvéru
 • manažérske schopnosti a skúsenosti sú veľkou výhodou každého uchádzača o túto pozíciu
 • vysokoškolské vzdelanie

Zamestnanecké výhody, benefity

 • veľký priestor na sebarealizáciu
 • flexibilita, pružná pracovná doba
 • skvelí kolegovia

Nástup: ihneď, resp. dohodou
Výška úväzku: min 40 %
Plat: od 1100 eur brutto (v závislosti od dosiahnutého vzdelania, kvality produkovaného softvéru a výsledkov)

Apply for CV with e-mail to: erika.niznanska[at]stuba.sk or by post to: FIIT STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia.

 

Software developer for data gathering infrastructure

The Faculty of Informatics and Information Technologies of the Slovak University of Technology in Bratislava is recruiting a software developer to join a research team solving an international project focused on automated detection of online fake news and misinformation spreading. The project involves acquisition and analysis of large user online activity datasets, user studies, text analysis and application of machine learning methods.

We seek

 • applicants with general software development skill set
 • people with systemic thinking with a sense for performance optimization
 • the management skills and experience are a great advantage
 • university education

Fringe benefits

 • great space for self-fulfillment
 • flexibility, flexible working hours
 • great team of colleagues

Start: immediately, or by agreement
Working time: full-time or part-time (min 40%)
Salary: from 1100 EUR brutto (dependent on degree, quality of produced software code and results)

Apply for CV with e-mail to: erika.niznanska[at]stuba.sk or by post to: FIIT STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia.