Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave prijme do pracovného pomeru:

Nástup:
ihneď, prípadne podľa dohody

Miesto výkonu práce:
Ilkovičova 2, Bratislava
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Viac informácií poskytne:
Technicko-prevádzkové oddelenie FIIT STU (TPO)
Ing. Ján Špička – vedúci TPO
e-mail: jan.spicka[at]stuba.sk
mobil: +421 902 911 885
tel. +421 2 210 22 236
miestnosť 2.36

Mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z., v zmysle platných platových taríf pri výkone prác vo verejnom záujme.