Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v stredu 5. decembra 2018 od 9.00 do 14.00 hod. vo vestibule FIIT na 1. PP

sa uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2018 - 2022.

Navrhnutí kandidáti :

 • bakalárskeho stupňa štúdia:
  1. Michaela Kolesíková
  2. Karin Maliniaková

 • doktorandského stupňa štúdia:
  1. Ing. Jaroslav Erdelyi
  2. Ing. Martin Mocko
  3. Ing. Martin Tamajka