Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V Akademickom informačnom systéme je už prístupnené prihlasovanie na štátnu záverečnú skúšku.

Je potrebné prihlásiť sa v termíne do 10. mája 2020.