Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážení kolegovia, milí študenti,

dovoľte mi privítať Vás v novom akademickom roku 2020/21.

Veľmi rád by som Vás všetkých privítal vo fakultných priestoroch, ale ako máte možnosť sledovať nielen v médiách, no poniektorí aj vo svojom okolí, momentálna situácia to neumožňuje. Celosvetová pandémia spôsobená koronavírusom COVID-19 sa opäť rozbehla vo svojej druhej vlne. Zimný semester teda začneme bezkontaktne, preto výučba bude, tak ako predošlý semester, online formou.

Prvé dva týždne nám ukážu, či budeme môcť pokračovať vo výučbe prezenčne, alebo si budeme musieť ešte počkať pár týždňov, v najhoršom prípade celý semester či celý akademický rok. Nikoho z nás táto situácia neteší, no nič nie je dôležitejšie, ako život a zdravie nás a našich blízkych, a preto musíme k situácii pristupovať maximálne zodpovedne. Zároveň si Vás všetkých dovoľujem požiadať najmä o vzájomné pochopenie a zhovievavosť v situáciách, keď nie všetko pôjde tak ako by sme si predstavovali. Som presvedčený, že len spoločnými silami a s ochotou prekonať prípadné nedokonalosti môžeme situáciu zvládnuť a úspešne absolvovať nadchádzajúci semester.

Do našich radov pribudli aj nové tváre. Fakulta získala nových angažovaných učiteľov, ktorí sa tešia na Vás, študentov, na to, že Vám budú môcť odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti. Aj s týmito kolegami budeme spoločne napĺňať víziu rozvoja našej fakulty.

Rád by som medzi nami privítal prof. Ing. Volodymyra Khilenka, DrSc., odborníka v oblasti kybernetickej bezpečnosti, doc. Ing. Jána Genčiho, PhD., experta na pokročilé sieťové technológie, doc. Ing. Ladislava Hluchého, PhD., ktorý dlhodobo pôsobí ako člen v desiatkach medzinárodných konzorcií a v roku 2018 mu naša fakulta udelila Medailu J. Murgaša za prínos k rozvoju informatiky a informačných technológií. Ing. Jána Balažiu, PhD., špičkového odborníka v oblasti sieťových technológií, Ing. Lukáša Kohútku, PhD., ktorý sa špecializuje na IoT a nášho aktuálne obhájeného PhD absolventa Ing. Mareka Galinského, PhD., ktorý sa podieľa na vývoji autonómneho vozidla – všetko našich absolventov, Mgr. Michala Kováča, PhD., odborníka na Data Science, Ing. Jána Hanáka, PhD., ktorý sa venuje vývoju softvéru.
Do Vášho vzdelávania sa zapojí aj popredný svetový expert na kvantové počítanie – prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

Milí študenti,
dúfajme, že situácia s pandémiou sa vyrieši čo najskôr a Vy budete môcť začať využívať novovytvorený priestor co-workingu s rozlohou niekoľkých sto metrov štvorcových na 6. poschodí.

Podľa Vašich návrhov chceme skvalitňovať aj prostredie, v ktorom získavate vedomosti. Počas leta pribudli pred fakultou lavičky a chodník vedie až ku vchodu.

Záleží nám na tom, aby ste boli spokojní s výučbou. Preto budeme radi, ak využijete možnosť a odovzdáte svoju spätnú väzbu aj v tomto semestri v dotazníkoch, ktorých cieľom je zlepšovanie výučby jednotlivých predmetov. Budeme sledovať Vaše povinnosti, ktoré máte počas štúdia v jednotlivých týždňoch, aby sme predišli kumulovaniu testov či odovzdávaniu zadaní v krátkom časovom období.

Rád by som Vás vyzval k spolupráci na vytváraní prostredia, ktoré bude podnetné a inšpirujúce pre Váš rozvoj, ako aj rozvoj fakulty a kde sa budeme všetci dobre cítiť.

Dovoľte mi na záver popriať Vám všetkým veľa osobných a študijných úspechov v nadchádzajúcom semestri, aby sme ho spoločne úspešne zvládli.

Ivan Kotuliak
(21. 9. 2020)