Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením koronavírusu a z toho vyplývajúceho zrušenia externých maturít na Slovensku v školskom roku 2019/20 a pozastavenia Národných porovnávacích skúšok (tzv. SCIO testov), sme sa rozhodli prijať nových študentov na našu fakultu na základe prijímacej skúšky.

Na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa bude, vôbec po prvýkrát od vzniku fakulty, konať bezkontaktná prijímacia skúška z predmetu matematika. Uvedeným testom sa overia znalosti na úrovni stredoškolskej matematiky, pričom uchádzači budú môcť vykonať prijímací test v pohodlí svojho domova.

Pre uchádzačov sme pripravili možnosť vyskúšať si aj cvičný test.

Prijímaciu skúšku odporúčame realizovať aj tým uchádzačom, ktorí už získali dostatok bodov na prijatie, a to z dôvodu možnosti vylepšenia si bodového počtu pre potreby získania ubytovania v študentských domovoch. Uchádzači sú priebežne informovaní prostredníctvom e-mailu.

Termín prijímacej skúšky

15. 6. 2020 (pondelok)

Ďalšie pokyny k prijímacej skúške (testu) dostanú uchádzači e-mailom a tiež ich zverejníme na fakultných webových stránkach.

Okruhy na prijímací test

 1. Úprava výrazov
 2. Úprava zlomkov
 3. Nerovnice
 4. Absolútna hodnota
 5. Definičná oblasť základných funkcií
 6. Kvadratická funkcia, rovnica, nerovnica
 7. Logaritmická funkcia, rovnica, nerovnica
 8. Exponenciálna funkcia, rovnica, nerovnica
 9. Slovné úlohy o jednej alebo dvoch neznámych
 10. Goniometrické funkcie
 11. Priebeh a vlastnosti funkcie
 12. Kombinatorika
 13. Postupnosť aritmetická, goniometrická, nekonečný geometrický rád
 14. Základy analytickej geometrie v rovine – rovnica priamky, vzájomná poloha dvoch priamok
 15. Sústava lineárnych rovníc o dvoch, resp. troch neznámych

Cvičný test

 • Termín: 8. 6. 2020 (pondelok)
 • Výsledky tohto testu sa nebudú započítavať do prijímacieho konania.
 • Cvičný test slúži uchádzačom na vyskúšanie si internetového pripojenia a oboznámenie sa, ako budú vyzerať otázky v teste.
 • Dĺžka testu je 60 minút, čo je viac, ako by bolo potrebné. Takto je to nastavené z dôvodu, aby čas neobmedzoval uchádzačov v prípade cvičného testu.
 • Nie je potrebné vypočítať všetky príklady cvičného testu.
 • Vzhľadom na veľký počet uchádzačov, do cvičného testu sa uchádzači prihlasujú postupne, podľa abecedy písmen, na ktoré sa začínajú ich priezviská:
  1. skupina o 9.00 hod.: A až G
  2. skupina o 9.05 hod.: H až K
  3. skupina o 9.10 hod.: L až R
  4. skupina o 9.15 hod.: S až Z

Prihlásenie sa do cvičného testu

Linku na test uchádzači nájdu 8. 6. 2020 vo svojej e-prihláške.


Podrobný návod na vstúpenie do cvičného testu

Aby sa predišlo technickým problémom, odporúčame vám vypracovávať test na notebooku alebo stolovom počítači (nie v mobilnom telefóne) s použitím prehliadača Google Chrome alebo Firefox.

 1. Prihláste sa svojim prihlasovacími údajmi do e-prihlášky.

  • Choďte na stránku https://is.stuba.sk/.
  • Vyberte možnosť Elektronická prihláška na štúdium STU.
  • Vyberte možnosť „Vstúpiť do systému e-prihlášok ako používateľ e-prihlášok“.
  • Prihláste sa svojim prihlasovacími údajmi do e-prihlášky.
  • Nájdite v zozname svojich e-prihlášok svoju e-prihlášku na FIIT STU.
  • V stĺpci „Termín skúšky“ kliknite na modrú ikonku „i“.
  • Kliknite na tlačidlo „vstoupit do testovacího prostředí“.
  • Skontrolujte si svoje osobné údaje a ak všetko súhlasí, stlačte tlačidlo „ÁNO, údaje sú platné“.
  • V zozname testov uvidíte: „Cvicny test z matematiky“, v stĺpci „Písať test“ kliknite na hrubú čiernu šípku.
  • Môžete začať riešiť test.

  POZOR!
  Cvičný test bude prístupný až v pondelok 8. 6. 2020 od 9.00 hod. Do testu vstupujete v poradí podľa začiatočného písmena vášho priezviska, podľa inštrukcií, ktoré vám boli zaslané e-mailom 3. 6. 2020 od p. Gnipovej.

  V prípade, že ste si neuložili svoje prihlasovacie údaje:

  • Vstúpte do AIS: https://is.stuba.sk/
  • Kliknite na "Elektronická prihláška na štúdium STU".
  • V 2. časti "Vstúpiť do systému e-prihlášok" máte možnosť kliknúť na "Generovanie nového hesla".
  • Sem zadáte svoje rodné číslo a e-mailovú adresu (tú istú, ako ste použili aj pri podávaní e-prihlášky).
  • Systém vám pošle nové heslo.

 2. Váš login je váš variabilný symbol. Ten ste museli zadávať aj pri platbe za e-prihlášku.
 3. Iba v nevyhnutnom prípade (ak variabilný symbol neviete nájsť), kontaktujte nas na e-mailovej adrese: ivan.kollar[at]stuba.sk a variabilný symbol vám zašleme späť.

 4. Možnosť prihlásiť sa do svojej e-prihlášky si určite overte v dostatočnom predstihu pred konaním cvičného testu. Odporúčame najneskôr do piatku 5. 6. 2020 do 15.00 hod.

Viac informácií k prijímaciemu konaniu na bakalárske štúdium nájdete na tejto stránke.