Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V súvislosti s pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením koronavírusu a z toho vyplývajúceho zrušenia externých maturít na Slovensku v školskom roku 2020/21, sme sa rozhodli prijať nových študentov na našu fakultu aj na základe prijímacej skúšky.

Bezkontaktnou prijímacou skúškou - testom - sa overia znalosti na úrovni stredoškolskej matematiky, pričom uchádzači budú môcť vykonať prijímací test v pohodlí svojho domova.

Pre uchádzačov sme pripravili možnosť vyskúšať si aj cvičný test.

Prijímaciu skúšku odporúčame realizovať aj tým uchádzačom, ktorí už získali dostatok bodov na prijatie, a to z dôvodu možnosti vylepšenia si bodového počtu pre potreby získania ubytovania v študentských domovoch. Uchádzači sú priebežne informovaní prostredníctvom e-mailu.

 

Termín prijímacej skúšky

4. 5. 2021 (utorok) od 9.00 hod.

Ďalšie pokyny k prijímacej skúške (testu) dostanú uchádzači e-mailom a tiež ich zverejníme na fakultných webových stránkach.

 

Okruhy na prijímací test

 1. Úprava zlomkov
 2. Úprava výrazov
 3. Delenie polynómov
 4. Rovnice, nerovnice s neznámou v menovateli
 5. Kvadratická funkcia, rovnica, nerovnica
 6. Absolútna hodnota, rovnica, nerovnica
 7. Iracionálna rovnica
 8. Logaritmická funkcia, rovnica, nerovnica
 9. Exponenciálna funkcia, rovnica, nerovnica
 10. Slovné úlohy o jednej alebo dvoch neznámych
 11. Goniometrické funkcie, rovnice, nerovnice
 12. Priebeh a vlastnosti základných funkcií
 13. Kombinatorika
 14. Postupnosť aritmetická, geometrická, nekonečný geometrický rád
 15. Vektory - metrické a polohové vlastnosti a vzťahy
 16. Základy analytickej geometrie v rovine – metrické a polohové vlastnosti pre body a priamky
 17. Sústava lineárnych rovníc o dvoch, resp. troch neznámych

 

Vzorový test

Vzorový test pre prijímacie pohovory z matematiky pre akademický rok 2021/22

 

Cvičný test

 • Termín: 27. 4. 2021 (utorok)
 • Výsledky tohto testu sa nebudú započítavať do prijímacieho konania.
 • Cvičný test slúži uchádzačom na vyskúšanie si internetového pripojenia a oboznámenie sa, ako budú vyzerať otázky v teste.
 • Dĺžka testu je 60 minút, čo je viac, ako by bolo potrebné. Takto je to nastavené z dôvodu, aby čas neobmedzoval uchádzačov v prípade cvičného testu.
 • Nie je potrebné vypočítať všetky príklady cvičného testu.
 • Vzhľadom na veľký počet uchádzačov, do cvičného testu sa uchádzači prihlasujú postupne, podľa abecedy písmen, na ktoré sa začínajú ich priezviská:
  1. skupina o 9.00 hod.: A až G
  2. skupina o 9.05 hod.: H až K
  3. skupina o 9.10 hod.: L až R
  4. skupina o 9.15 hod.: S až Z

 

Prihlásenie sa do cvičného testu

Linku na test uchádzači nájdu 27. 4. 2021 vo svojej e-prihláške.


Podrobný návod na vstúpenie do cvičného testu

Aby sa predišlo technickým problémom, odporúčame vám vypracovávať test na notebooku alebo stolovom počítači (nie v mobilnom telefóne) s použitím prehliadača Google Chrome alebo Firefox.

 1. Prihláste sa svojim prihlasovacími údajmi do e-prihlášky.

  • Choďte na stránku https://is.stuba.sk/.
  • Vyberte možnosť Elektronická prihláška na štúdium STU.
  • Vyberte možnosť „Vstúpiť do systému e-prihlášok ako používateľ e-prihlášok“.
  • Prihláste sa svojim prihlasovacími údajmi do e-prihlášky.
  • Nájdite v zozname svojich e-prihlášok svoju e-prihlášku na FIIT STU.
  • V stĺpci „Termín skúšky“ kliknite na modrú ikonku „i“.
  • Kliknite na tlačidlo „vstoupit do testovacího prostředí“.
  • Skontrolujte si svoje osobné údaje a ak všetko súhlasí, stlačte tlačidlo „ÁNO, údaje sú platné“.
  • V zozname testov uvidíte: „Cvicny test z matematiky“, v stĺpci „Písať test“ kliknite na hrubú čiernu šípku.
  • Môžete začať riešiť test.

  POZOR!
  Cvičný test bude prístupný až v utorok 27. 4. 2021 od 9.00 hod. Do testu vstupujete v poradí podľa začiatočného písmena vášho priezviska, podľa inštrukcií.

  V prípade, že ste si neuložili svoje prihlasovacie údaje:

  • Vstúpte do AIS: https://is.stuba.sk/
  • Kliknite na "Elektronická prihláška na štúdium STU".
  • V 2. časti "Vstúpiť do systému e-prihlášok" máte možnosť kliknúť na "Generovanie nového hesla".
  • Sem zadáte svoje rodné číslo a e-mailovú adresu (tú istú, ako ste použili aj pri podávaní e-prihlášky).
  • Systém vám pošle nové heslo.

 2. Váš login je váš variabilný symbol. Ten ste museli zadávať aj pri platbe za e-prihlášku.
 3. Iba v nevyhnutnom prípade (ak variabilný symbol neviete nájsť), kontaktujte nás na e-mailovej adrese: ivan.kollar[at]stuba.sk a variabilný symbol vám zašleme späť.

 4. Možnosť prihlásiť sa do svojej e-prihlášky si určite overte v dostatočnom predstihu pred konaním cvičného testu. Odporúčame najneskôr do štvrtka 22. 4. 2021 do 15.00 hod.

Viac informácií k prijímaciemu konaniu na bakalárske štúdium nájdete na tejto stránke.