Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v akademickom roku 2018/19

11. júla 2019 (štvrtok)

  • 11.00 hod. (prvý beh):
    študijné programy Informačná bezpečnosť, Informatika a Internetové technológie
  • 13.00 hod. (druhý beh):
    študijný program Informatika
  • 15.00 hod. (tretí beh):
    študijný program Informatika
Rozpisy nájdete v AISe po prihlásení sa.

Miesto: Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2

UPOZORNENIE pre absolventov:
Na promócie je potrebné prísť v spoločenskom oblečení.
Nácvik v deň promócií je povinný. Študenti prvého behu prídu o 8.00 hod., druhého behu o 8.30 hod. a tretieho behu o 9.00 hod.
Nácvik sa uskutoční v Aule Magna (-1.61 na 1. PP), po jeho ukončení bude podpisovanie do knihy diplomov.