Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU.

10. novembra 2020 o 17.00 hod.

Registračný formulár: https://forms.gle/42DUjo9ssXdrtSK1A

 

Anotácia

Pri riešení bezpečnostných incidentov je v mnohých prípadoch potrebné zodpovedať pomerne náročné otázky, napríklad ako sa útočník dostal do počítačovej siete, čo presne v nej robil, ktoré zariadenia kompromitoval a či a prípadne aké údaje z nich exfiltroval. Vtedy príchádza na rad forenzná analýza, ktorá v mnohom prípomína detektívnu prácu a skladanie puzzle. Na seminári si povieme a prakticky ukážeme, ako to môže vyzerať a čo takýto proces predstavuje, od zaistenia digitálnych stôp až po "rozlúsknutie" prípadu.

 

Lektori

Ladislav Bačo pôsobil niekoľko rokov ako analytik aj vo vládnej jednotke CSIRT a v súčasnosti pracuje ako bezpečnostný konzultant a analytik malvéru pre americkú bezpečnostnú spoločnosť LIFARS, ktorá poskytuje svoje služby aj viacerým spoločnostiam z rebríčka Fortune 500. Má dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti informačnej bezpečnosti, vrátane APT a cielených útokov a zameriava sa na riešenie bezpečnostných incidentov, forenznú analýzu, analýzu malvéru, threat hunting a výskum v oblasti analýzy bezpečnostných hrozieb.

Miroslav Sidor pracuje ako vedúci oddelenia Analýzy kybernetických hrozieb vo vládnej jednotke CSIRT. V jednotke sa venuje forenznej analýze, riešeniu bezpečnostnych incidentov a threat huntingu.

 

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU vedú Martin Mihalovič a Ing. Alexander Valach. Garant seminára je doc. Ladislav Hudec.