Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU.

23. apríla 2021 o 17.00 hod.

Registračný formulár: https://forms.gle/323EpAt2a7k22b7h7
Registrácia je otvorená do 22. apríla, 23.59 hod.

 

Anotácia

Centrálny monitorovací a auditný systém - aj tak sa dá nazvať SIEM (Security Information and Management System). Nadviažeme na predošlý seminár (NDR) a ukážeme si, ako doplniť vizibilitu o ďalší systém schopný zbierať, ukladať, vyhodnocovať a triediť logy z IT infraštruktúry s cieľom detegovať a predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom. Pozrieme sa na základné princípy fungovania SIEM, automatizované vyhodnocovanie a prioritizovanie bezpečnostných udalostí a ukážeme si SIEM systém IBM QRadar v demo prevádzke.

 

Lektori

Roman Čupka je hlavným konzultantom spoločnosti Flowmon Networks, CEO a spoluzakladateľom spoločnosti Synapsa Networks. Má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti IT s hlavným zameraním na počítačové siete, infraštruktúru, informačnú a kybernetickú bezpečnosť a business inteligenciu. Špecializuje sa na monitoring aplikácií, bezpečnosti sietí s použitím AI (ML), detekciu kybernetických hrozieb a automatizáciu reakcií na prípadné incidenty.

Pavol Dovičovič je IT guru v oblasti návrhu, architektúry a správy bezpečnostných systémov. Je tiež špecialistom na kybernetickú bezpečnosť s dlhoročnými skúsenosťami a hlbokými znalosťami v oblasti informačných technológií, o ktoré sa delí na praktických školeniach a konferenciách. Zasadzuje sa za automatizáciu kybernetickej bezpečnosti s proaktívnym prístupom k praktickým riešeniam a momentálne okrem iného zastáva pozíciu technického riaditeľa v spoločnosti Synapsa Networks.

 

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU vedú Martin Mihalovič a Ing. Alexander Valach. Garant seminára je doc. Ladislav Hudec.

 


Ďalšie semináre informačnej bezpečnosti na FIIT STU v Bratislave v LS 2020/21