Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU.

30. apríla 2021 o 17.00 hod.

Registračný formulár: https://forms.gle/Zp72fAHJGwA1TudK6
Registrácia je otvorená do 22. apríla, 23.59 hod.

 

Anotácia

Koncept SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) reflektuje súbor rôznych nástrojov a riešení, ktoré umožňujú organizáciám zefektívniť bezpečnostné operácie pre správu hrozieb a zraniteľností, reakcie na incidenty a automatizáciu bezpečnostných operácií. V priebehu seminára si vysvetlíme základné pojmy, prístupy a princípy. Naviac si ukážeme softvérovú platformu Synapsa, ktorá vznikla ako start-up pred necelými dvomi rokmi na Slovensku a reflektuje požiadavky trhu na automatizáciu (nielen) v oblasti kybernenetickej bezpečnosti s príkladmi použitia, napr. pre Incident Response Automation, Automated Threat Mitigation, Security Policy Change Management alebo Securtiy Policy Audit and Enforcement.

 

Lektori

Roman Čupka je hlavným konzultantom spoločnosti Flowmon Networks, CEO a spoluzakladateľom spoločnosti Synapsa Networks. Má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti IT s hlavným zameraním na počítačové siete, infraštruktúru, informačnú a kybernetickú bezpečnosť a business inteligenciu. Špecializuje sa na monitoring aplikácií, bezpečnosti sietí s použitím AI (ML), detekciu kybernetických hrozieb a automatizáciu reakcií na prípadné incidenty.

Pavol Dovičovič je IT guru v oblasti návrhu, architektúry a správy bezpečnostných systémov. Je tiež špecialistom na kybernetickú bezpečnosť s dlhoročnými skúsenosťami a hlbokými znalosťami v oblasti informačných technológií, o ktoré sa delí na praktických školeniach a konferenciách. Zasadzuje sa za automatizáciu kybernetickej bezpečnosti s proaktívnym prístupom k praktickým riešeniam a momentálne okrem iného zastáva pozíciu technického riaditeľa v spoločnosti Synapsa Networks.

Luboš Chovan má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti správy a zabezpečenia počítačových sietí. Vo svojej kariére si prešiel niekoľkými pozíciami pre tých najväčších technologických hráčov na trhu, má za sebou po celom svete niekoľko úspešných projektov pre veľké organizácie, poskytovateľov internetových služieb a mobilných operátorov. V súčasnosti pracuje ako hlavný technický konzultant pre strednú a východnú Európu v Palo Alto Networks.

 

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU vedú Martin Mihalovič a Ing. Alexander Valach. Garant seminára je doc. Ladislav Hudec.

 


Ďalšie semináre informačnej bezpečnosti na FIIT STU v Bratislave v LS 2020/21