Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU.

10. mája 2022 o 17.00 hod.
Hybridne na platforme Microsoft Teams a prezenčne na FIIT STU v Bratislave (obmedzená kapacita).

Registračný formulár: forms.gle/bHARkicdoHBVguGC7
Registrácia je otvorená do 9. mája, 23.59 hod.

Odkaz na seminár bude zaregistrovaným odoslaný tesne pred jeho začiatkom. Stačí sa bez problémov pripojiť aj v inkognito okne, nevyžaduje sa žiadne prihlásenie prostredníctvom MS Teams.

 

Anotácia

Bezpečné programovanie vyžaduje od programátora značnú disciplínu a svedomitosť. Cieľom prednášky je ukázať, že vhodný programovací jazyk a kompilátor môže byť veľmi dobrý „sluha“ programátora, ktorý v čase kompilácie pomôže odhaliť chyby potenciálne vedúce k bezpečnostným zraniteľnostiam. Ukážeme si ale aj príklad, keď je kompilátor „zlý pán“ a sám, v snahe vyprodukovať optimálny kód, zavedie do programu „nečakané“ bezpečnostné zraniteľnosti.

 

Lektor

RNDr. Richard Ostertág, PhD. je členom Oddelenia kryptológie a informačnej bezpečnosti na KI FMFI UK v Bratislave a vedie laboratórium bezpečnosti systémov a zariadení. Informačnou bezpečnosťou sa zaoberá viac ako 20 rokov. Okrem bezpečnosti sa venuje štúdiu rôznych programovacích jazykov a paradigiem.

 

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU vedú Martin Mihalovič a Ing. Alexander Valach. Garant seminára je doc. Ladislav Hudec.

 


Ďalšie semináre informačnej bezpečnosti na FIIT STU v Bratislave v LS 2021/22