Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU.

16. mája 2022 o 17.00 hod.
Hybridne na platforme Microsoft Teams a prezenčne na FIIT STU v Bratislave (obmedzená kapacita).

Registračný formulár: forms.gle/Eq2Yi7979PQt7ZyB6
Registrácia je otvorená do 15. mája, 23.59 hod.

Odkaz na seminár bude zaregistrovaným odoslaný tesne pred jeho začiatkom. Stačí sa bez problémov pripojiť aj v inkognito okne, nevyžaduje sa žiadne prihlásenie prostredníctvom MS Teams.

 

Anotácia

Prednáška je zameraná na základné rozdiely bezpečnosti IT vs OT (Operational Technology) s tým, že predpokladáme od poslucháčov nulovú znalosť OT prostredí.
Pokúsim sa vás previesť problematikou bezpečnosti aj nutných pojmov k tomu, aby ste sa v danej problematike vedeli orientovať a prípadne rozvíjať svoje myšlienky a nápady na vylepšenia.
Ako v názve môžeme vidieť slovíčko essential, budem sa snažiť popísať aj základné prístupy k taktikám útočníkov aj obrancov.

 

Lektor

Tomáš Vobruba pracuje v spoločnosti Check Point na pozícii technického vedúceho presale špecialistu pre Slovenskú republiku a Eastern Europe. Bezpečnosti se venuje už viac ako 25 rokov. Dlhú dobu pracoval v spoločnosti AEC, kde nabral veľké množstvo skúseností z bezpečnosti informačných systémov. Venuje sa tiež rozsiahlej prednáškovej činnosti nielen na konferenciách ale aj na univerzitách. Vedie technické školenia na problematiku threat prevention bezpečnosti, šifrovania, sieťovej (internetovej) komunikácie a bezpečnosti, a problematiky bezpečnosti firewallov a OT prostredí.

 

Seminár informačnej bezpečnosti na FIIT STU vedú Martin Mihalovič a Ing. Alexander Valach. Garant seminára je doc. Ladislav Hudec.

 


Ďalšie semináre informačnej bezpečnosti na FIIT STU v Bratislave v LS 2021/22