Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V zmysle príkazu rektora STU Miroslava Fikara z 26. novembra 2020 sa budú skúšky počas celého skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2020/21 uskutočňovať dištančne. Naďalej platí, že študenti môžu využívať možnosť ubytovania v študentských domovoch len vo veľmi obmedzenej miere.

Rektor STU v Bratislave, za účelom obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19, dodatkom príkazu stanovil pravidlá organizácie skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2020/21.

Skúšky v období 4. januára 2021 – 13. februára 2021 v zimnom semestri sa budú uskutočňovať dištančne v zmysle článku 50 a bod 1 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dekani fakúlt a riaditeľ Ústavu manažmentu STU zabezpečia pre všetkých študentov v rámci jednotlivých predmetov rovnaké podmienky a rovnaký systém realizácie skúšok počas celého skúškového obdobia.


Úplné znenie príkazu rektora č. 7/2020 v znení dodatku číslo 1 (zo dňa 26. 11. 2020)

Zdroj: www.stuba.sk/13863 (zo dňa 2. 12. 2020)