Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

SOFTECON je každoročne organizovaná konferencia,
s cieľom priblížiť aktuálny stav vo vybraných kľúčových oblastiach informačných technológií
a informovať o aktuálnych témach, trendoch a víziách v oblasti IT,
ktorú pripravujú pracovníci spoločnosti Softec v spolupráci
s pozvanými odborníkmi z akademickej, výskumnej, ako aj komerčnej, sféry.

10. marca 2016
Veľká aula FIIT STU v Bratislave (-1.61 na 1. PP)

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie >>>