Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Nové perspektívy spolupráce medzi FIIT STU a Univerzitou v Bergene s podporou Grantov EHP a Nórska

V roku 2018 sa začala rozvíjať nová spolupráca medzi Fakultou informatiky a informačných technológií STU a Univerzitou v Bergene (Nórsko). Ide o výskum metód analýzy dát v doméne obnoviteľných zdrojov energie. Štartovacím impulzom bolo získanie projektu "Lepšie využitie zelenej energie pomocou kvalitnejšieho modelovania" (Better Utilization of Green Energy through Better Modelling).

Tento projekt je financovaný Bilaterálnym fondom Grantov EHP a Nórska so zameraním na problematiku životného prostredia. Univerzita v Nórsku má spoluprácu s univerzitou Kwame Nkrumah University of Science and Technology v Ghane, v rámci ktorej riešia úlohy optimálneho naklonenia fotovoltaických panelov tak, aby ich výkon bol maximálny. Výskumná skupina FIIT STU má viacročné skúsenosti s metódami analýzy a spracovania energetických dát, na základe ktorých dokáže predpovedať krátkodobú spotrebu energie v inteligentných sieťach s použitím metód umelej inteligencie. Aplikácia týchto metód na výpočet krátkodobej predpovede solárneho žiarenia a s tým súvisiaceho nájdenia optimálneho sklonu solárnych panelov je predmetom novej spolupráce medzi výskumnými tímami Slovenska a Nórska.

Počas krátkeho workshopu v Bergene v januári 2018 boli prezentované dosiahnuté výsledky oboch tímov a pri spoločných diskusiách boli navrhnuté a realizované konkrétne riešenia zefektívnenia inštalácie fotovoltaických panelov. Boli pritom použité viaceré metódy strojového učenia, ako aj štatistické metódy. Výskum v návrhu metód vhodných pre riešenie úloh v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ich overení a porovnaní s dosiahnutými výsledkami v medzinárodnom meradle, bude pokračovať aj v ďalšom období.


foto: Z pracovného stretnutia na pôde nórskej Univerzity v Bergene.

Aktivita bola podporená z grantov EHP a Nórska.