Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského, sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok (§ 96b zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení).

Predmetná novela zákona je účinná od 1. 4. 2021.

Podrobné informácie nájdete na webovej stránke univerzity: www.stuba.sk/14130.