Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

FIIT STU v Bratislave podpísala memorandum o spolupráci s rakúskou vysokou školou IMC Krems, cieľom je medzinárodná spolupráca na projektoch a mobilita študentov a akademikov.

Bratislava, Krems 18. 12. 2020. – Prostredníctvom teleprezenčného systému sa včera uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) a IMC University of Applied Sciences Krems (IMC Vysoká škola aplikovaných vied v Kremse, Rakúsko), aby slávnostne podpísali memorandum o spolupráci medzi oboma inštitúciami.

Za FIIT STU sa stretnutia zúčastnil prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan fakulty, spolu s Ing. Lukášom Šoltésom, PhD., prodekanom pre štúdium a starostlivosť o študentov, a Dr. Michalom Riesom. IMC University of Applied Sciences Krems zastupovali Dr. Heinz Boyer, predseda dozornej rady, a Mag. Iris Waringer, MA, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov IMC.

Spolupráca medzi FIIT STU, ktorá je vedúcou vzdelávacou IT inštitúciou na Slovensku a realizuje veľké množstvo IT projektov s priemyslom, a IMC University of Applied Sciences Krems, ktorá poskytuje 40 percent svojich študijných programov v anglickom jazyku, poskytne vzájomnú príležitosť pre študentov využiť možnosti vzdelávania na oboch týchto inštitúciách a umožní akademickým zamestnancom zapojiť sa do mobilít aj do medzinárodného výskumu.

Cieľom spolupráce je spoločná odborná príprava a vzdelávanie študentov, ako aj akademických zamestnancov, ich mobilita, rozvoj a implementácia študijných programov a podpora pozvaných prednášok a letných škôl. Mimoriadna pozornosť je venovaná spolupráci v oblasti spoločného výskumu, publikačnej činnosti, ako aj účasti na odborných konferenciách a seminároch.

„Podpísanie memoranda o porozumení je dôležité pre rozvoj spolupráce oboch inštitúcií, čo posilní ich medzinárodné postavenie. Dnes podpísaná dohoda nám pomôže urobiť ďalší krok k internacionalizácii našich študijných programov, umožní vzájomné výmenné pobyty, a to nielen pre študentov, ale aj pre akademických zamestnancov. Verím, že v krátkom čase budeme schopní vytvoriť spoločné výskumné tímy a následne publikovať spoločné vedecké výsledky. Naším záujmom je tiež využiť túto novú príležitosť a vybudovať anglický študijný program na FIIT STU,“ uviedol pri príležitosti podpísania memoranda o porozumení dekan FIIT STU, profesor Ivan Kotuliak.

„Ja osobne som veľmi rád, že ako susedia budeme k sebe ešte bližšie. Podpis memoranda o porozumení je dôležitý míľnik v našej spolupráci. Som rád, že sa bude rozvíjať spoločná spolupráca a obe inštitúcie sa stanú viac medzinárodnými,“ povedal Dr. Heinz Boyer, predseda dozornej rady IMC.


Tlačová správa: FIIT STU v Bratislave podpísala memorandum o spolupráci s rakúskou IMC University of Applied Sciences z Kremsu, cieľom je medzinárodná spolupráca na projektoch a mobilita študentov a akademikov (Bratislava 18. 12. 2020)