Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Nezabudnite, 3. januára 2021 je konečný termín na odovzdávanie záverečných prác.

 

Elektronické verzie je potrebné odovzdať do týchto oboch systémov:

 

Pre viac informácií k odovzdávaniu projektov si pozrite tieto webové stránky:

  • Bakalársky projekt I (BP I)
  • Diplomový projekt I (DP I)
  • Diplomový projekt II (DP II)
  • Upozornenie:
    Priebežnú správu o riešení diplomového projektu v predmete DP II podľa pokynov (obsahových aj formálnych!) odovzdávajte do AIS.
    Do Googleclassroom odovzdávate priebežnú správu o riešení diplomového projektu v predmete DP II podľa pokynov obsahových aj formálnych a zdrojový kód.
    Je potrebné, aby v AISe a Googleclassroome bola odovzdaná totožná priebežná správa o riešení diplomového projektu v predmete DP II.