Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

7. mája 2019 sa uskutočnia voľby:

 • od 11.00 do 14.00 hod. do zamestnaneckej časti AS STU v priestoroch zasadačky dekana
  (miestnosť 2.06 na 2. NP)
  Kandidátna listina pre zamestnaneckú časť AS STU (zverejnená 24. 4. 2019)
 • od 9.00 do 15.00 hod. do študentskej časti AS STU v priestoroch vestibulu na 1. NP
  Kandidátna listina pre študentskú časť AS STU (zverejnená 23. 4. 2019)
 • Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie od 8. apríla do 17. apríla 2019 do 14.00 hod. Kandidátna listina pre voľby do AS STU bude zverejnená 24. apríla 2019.

  Obvodné volebné komisie FIIT STU pre voľby do AS STU overia platnosť doručených návrhov a zverejnia kandidátnu listinu na webovom sídle FIIT STU a na informačnej tabuli FIIT STU dňa 24. apríla 2019.


Zápisnica z volieb do zamestnaneckej časti AS STU (zverejnená 7. 5. 2019)

Zápisnica z volieb do študentskej časti AS STU (zverejnená 7. 5. 2019)


Pozrite si dokumenty: