Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vedenie FIIT STU vyhlasuje, že v akademickom roku 2020/21 sú zabezpečené všetky podmienky pre riadny priebeh výučby na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Všetky predmety v zimnom semestri 2020/21 sú riadne pokryté prednášajúcimi.

26. 7. 2020 Bratislava.

Vedenie fakulty vyhlasuje, že v akademickom roku 2020/21 sú zabezpečené všetky podmienky pre riadny priebeh výučby na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Vedenie FIIT STU vyhlasuje, že v akademickom roku 2020/21 sú zabezpečené všetky podmienky pre riadny priebeh výučby na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Všetky predmety v zimnom semestri 2020/21 sú riadne pokryté prednášajúcimi.

Dňa 24. 7. 2020 informovali poverení prodekani pre štúdium formou Webex meetingov študentov všetkých ročníkov 1. a 2. stupňa štúdia o konkrétnych študijných plánoch, teda predmetoch a prednášajúcich pre každý ročník, ako aj o pripravenosti a priebehu zimného semestra 2020/21.

Žiadame novinárov, v prípade že chcú informovať verejnosť o situácii na FIIT STU, aby si najskôr informácie overili u vedenia FIIT STU, alebo mu minimálne poskytli priestor na vyjadrenie.


Vyhlásenie: Priebeh výučby je v akademickom roku 2020/21 riadne zabezpečený (Bratislava 26. 7. 2020)