Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Milé študentky, milí študenti,

radi by sme vás v dostatočnom predstihu informovali, že po zohľadnení všetkých skutočnosti sme sa rozhodli letný semester na našejfakulte realizovať prezenčnou formou.

Primárne si vám túto informáciu dovoľujeme zverejniť z dôvodu, aby ste sa v dostatočnom predstihu mohli nachystať na návrat k prezenčnej výučbe (zabezpečenie ubytovania a podobne).

Sme si však vedomí, že pri prezenčnej výučbe môžu vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu nastať určité obmedzenia.

Teraz však už počítame so skutočnosťou, že veľké prednášky sa budú realizované online, a to v samostatne dni tak, aby sa zabránilo zbytočnej migrácií študentov.

Všetky informácie k realizácií výučby dostanete v samostatnom emaile.