Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Online prednáška spoločnosti Siemens Healthineers.

Milan Unger:
Natural Language Processing

14. mája 2020, 18.00 - 19.00 hod.

Pripojenie cez Microsoft Teams - viac na webovej stránke k podujatiu: bit.ly/3fv6uTk

Abstrakt:

Základy spracovania prirodzeného jazyka
– extrakcie informácií z textu
– a jeho aplikovateľnosť v medicínskej doméne

Extrakcia dát z neštrukturalizovaného textu je špecifickou oblasťou spracovania prirodzeného jazyka, ktorá sa snaží nájsť strojom interpretovateľnú reprezentáciu textu písaného v prirodzenom jazyku. V tejto prednáške uvediem základné pojmy z oblasti NLP a špecifiká použitia NLP pri spracovaní medicínskych dokumentov.
Prednáška je určená pre softvérových inžinierov, ktorí sa chcú dozvedieť, o čom je spracovanie neštruktúrovaného textu (začiatočnícka úroveň).

Prednášajúci:
Ing. Milan Unger, PhD., pracuje v spoločnosti Siemens Healthineers ako Senior Key Expert pre oblasť umelej inteligencie. Má dlhodobé skúsenosti s vývojom softvérových aplikácií v medicínskej oblasti. V súčasnosti sa zaoberá aplikovaním metód umelej inteligencie v reálnych softvérových produktoch používaných v lekárskej praxi.