Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

3. apríla 2019
Aula Minor FIIT STU v Bratislave

(-1.65 na 1. PP) Ilkovičova 2 (Mlynská dolina)

Vstup voľný.

Viac informácií na facebooku v podujatiach.

Príďte si vypočuť odporúčania, skúsenosti a užitočné informácie z praxe:

  • Aké sú prínosy, ale aj limity dátových skladov?
  • Ako spolu s Big data vedia fungovať, a ako dokážu spoločne byť užitočné pre data science?
  • Proces od definovania požiadavky, identifikácie potrebných dát, ich spracovanie (data engineering), až po aplikovanie v data science scenároch a vizualizáciu dát.