Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 18. augusta 2020 predstavilo pandemický manuál pre vysoké školy a študentské domovy a informovalo tiež o odporúčanom dátume začiatku zimného semestra, ktorý bol stanovený na 28. septembra 2020 s tým, že konečné rozhodnutie ostáva v kompetencii vysokých škôl.

Vzhľadom na skúsenosti so zmenami harmonogramov v letnom semestri 2019/20 a predovšetkým vzhľadom na aktivity rozbehnuté v súvislosti so začiatkom zimného semestra 2020/21, ktoré zahŕňajú tiež informácie a pokyny pre zahraničných študentov, vedenie STU zvážilo toto odporúčanie a rozhodlo, že výučba v zimnom semestri 2020/21 na STU začne podľa pôvodného harmonogramu - 21. septembra 2020.

"V prípade zhoršenia pandemickej situácie sme pripravení výučbu, ktorá má na STU začať 21. septembra 2020, realizovať dištančnou metódou dovtedy, kým to bude potrebné," uviedla prorektorka Monika Bakošová.

Zdroj www.stuba.sk/13584