Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Počnúc dňom 13. 5. 2020 je „Zdravotný dotazník pred návratom do zamestnania" v elektronickej forme.

Naďalej platí, že tento dotazník vypĺňajú pred vstupom na pracovisko všetci zamestnanci, ktorí sa vracajú do zamestnania (po PN, OČR, práci z domu, dovolenke) po dobe dlhšej ako 5 dní, resp. boli mimo školy/pracoviska dlhšie ako 5 dní.

Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva požadujú monitorovanie zdravia zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do zamestnania z akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku súvisiacej s ochorením COVID–19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých zamestnancov. Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.

Postup pri vyplnení dotazníka:

  1. Prihláste sa svojím loginom a heslom do AIS na stránke: http://drive.stuba.sk.
  2. Vyplňte a odošlite dotazník na stránke: https://forms.gle/zepx5pbuvMgMakec6.

Pri odoslaní dotazníka systém zaznamená vašu emailovú adresu, ako aj presný dátum a čas jeho vyplnenia. Papierová verzia teda nie je potrebná.