Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Archív aktualít

 • 17.04.2018
 • 09.04.2018
  • Ako vyzerá architektúra, ktorá vydrží?
   25. apríla 2018 o 14.00 hod., Aula Minor (-1.65 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave. Nenechajte si ujsť zaujímavú prednášku, ktorú pre vás pripravila spoločnosť Unicorn.  
 • 31.03.2018
  • Máš už podanú prihlášku na inžinierske štúdium?
   Na čo čakáš? 3. apríla 2018 bola spustená elektronická prihláška. Termín odoslania prihlášky je 31. máj 2018. Máš ešte  .  
 • 17.03.2018
  • Girl´s Day 2018 na FIIT
   26. apríla 2018 od 10.30 do 14.00 hod., FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2 (v Mlynskej doline) - celosvetový deň žien v informačných a komunikačných technológiách, ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK ŠTVRTÉHO MESIACA.  
 • 22.02.2018
  • Importér verejných datasetov
   Vytvoriť webový nástroj, ktorý aj netechnicky zdatnému používateľovi umožní jednoduchý import datasetu určeného na zverejnenie na data.gov.sk. Taký je cieľ projektu Boj s „info džungľou“ – vývoj importéra verejných datasetov. Ide o inovačný študentský projekt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, realizovaný v rámci projektu DA-SPACE. Študenti v rámci neho majú spolupracovať s útvarom pre investície a informatizáciu Úradu podpredsedu vlády SR. Vedúcim tímu je Ing. Jakub Šimko, PhD. a ako externý konzultant pôsobí Ing. Marek Šurek, absolvent STU v Bratislave.  
  • Študenti STU v Bratislave riešia v boji proti korupcii projekt Otvorené zmluvy
   Podporiť hľadanie prepojení v registroch verejných dát a tiež vyhľadávanie a analýzu podozrivých dát sa snaží projekt Otvorené zmluvy: Budovanie prepojení vo verejných dátach. Cieľom je nadviazať na existujúci projekt Otvorených zmlúv a ďalej ho rozvinúť, najmä v podobe hľadania prepojení s inými registrami verejných dát (vestník verejných obstarávaní, účtovné závierky, register partnerov verejného sektora a pod.), ale aj v podobe lepšej podpory čistenia dát (a metadát) a podpory hľadania podozrivých zmlúv ich analýzou (na základe preddefinovaných alebo naučených pravidiel).  
 • 14.02.2018
 • 11.12.2017
  • IT SPY 2017 má už víťazov

   Jakub Mačina svojou diplomovou prácou: Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov získal 2. miesto v v elitnej IT súťaži o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií.