Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Archív aktualít

 • 16.08.2018
 • 06.08.2018
 • 30.07.2018
  • Projekt EduVirtual - zážitkové vzdelávanie
   Tím študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave vytvorili v rámci medzinárodného projektu H2020 Newton, interaktívnu vzdelávaciu platformu s inovatívnymi prvkami, určenú pre žiakov základných a stredných škôl.  
 • 19.07.2018
 • 04.07.2018
 • 12.06.2018
 • 06.06.2018
 • 31.05.2018
 • 15.04.2018
  • Votter – webová aplikácia, ktorá pomôže skupinám hlasovať a rozhodnúť sa
   Webová aplikácia, ktorá umožňuje vytváranie skupinových hlasovaní s možnosťou výberu stratégie hlasovania a vyhodnocovania, to je aplikácia Votter. Hlavná myšlienka spočíva v tom, že pre rôzne hlasovania (životné situácie) je vhodnejšia iná stratégia. V čom je teda toto riešenie unikátne, inovatívne?  
 • 22.02.2018
  • Importér verejných datasetov
   Vytvoriť webový nástroj, ktorý aj netechnicky zdatnému používateľovi umožní jednoduchý import datasetu určeného na zverejnenie na data.gov.sk. Taký je cieľ projektu Boj s „info džungľou“ – vývoj importéra verejných datasetov. Ide o inovačný študentský projekt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, realizovaný v rámci projektu DA-SPACE. Študenti v rámci neho majú spolupracovať s útvarom pre investície a informatizáciu Úradu podpredsedu vlády SR. Vedúcim tímu je Ing. Jakub Šimko, PhD. a ako externý konzultant pôsobí Ing. Marek Šurek, absolvent STU v Bratislave.  
  • Študenti STU v Bratislave riešia v boji proti korupcii projekt Otvorené zmluvy
   Podporiť hľadanie prepojení v registroch verejných dát a tiež vyhľadávanie a analýzu podozrivých dát sa snaží projekt Otvorené zmluvy: Budovanie prepojení vo verejných dátach. Cieľom je nadviazať na existujúci projekt Otvorených zmlúv a ďalej ho rozvinúť, najmä v podobe hľadania prepojení s inými registrami verejných dát (vestník verejných obstarávaní, účtovné závierky, register partnerov verejného sektora a pod.), ale aj v podobe lepšej podpory čistenia dát (a metadát) a podpory hľadania podozrivých zmlúv ich analýzou (na základe preddefinovaných alebo naučených pravidiel).  
  • Študenti bojujú s korupciou, „trénujú“ umelú inteligenciu, riešia smart parking
   Študenti inovujú priamo podľa požiadaviek praxe a získavajú podnikateľské zručnosti. To je projekt Laboratória otvorených inovácií, ktorý rozbehol Ústav manažmentu spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií STU. Študentom pribudli prednášky o podnikaní a riešia projekty priamo pre firmy. Projekt DA-SPACE realizuje univerzita v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme.  
 • 13.12.2017