Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekanka FIIT a predseda AS FIIT

pozývajú akademickú obec a všetkých zamestnancov fakulty na

Zhromaždenie akademickej obce FIIT STU
26. júna 2017 o 13.00 hod., Aula Minor FIIT

Program

  1. Vyhodnotenie akad. roka 2016/17
  2. Správa o činnosti AS FIIT STU
  3. Oceňovanie pracovníkov FIIT STU
  4. Diskusia