Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekanka FIIT STU

pozýva akademickú obec a všetkých zamestnancov fakulty na

Zhromaždenie akademickej obce FIIT STU
26. novembra 2019 o 13.00 hod., Aula Magna FIIT

Program

  1. Oceňovanie pracovníkov FIIT STU
  2. Vyhodnotenie činnosti fakulty za obdobie dec. 2015 – nov. 2019
  3. Rôzne