Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vzhľadom na to, že Vláda SR dnes (18. 11.) avizovala sprísnenie pandemických opatrení od pondelka 22. 11. 2021 (k avizovaným zmenám zatiaľ neexistuje vyhláška, ktorá hovorí o tom, čo presne bude od tohoto dátumu platiť), sme nútení pristúpiť k presunutiu odovzdávania cien našim najlepším študentom ☹

Radi by sme toto odovzdávanie cien študentom za ich mimoriadne študijné výsledky, športové úspechy či iné aktivity, pri ktorých reprezentovali FIIT STU, uskutočnili naživo, pretože online podujatie im nenahradí atmosféru, ktorá k takejto príležitosti patrí.

Slávnostné oceňovanie sa preto uskutoční prezenčne za prítomností partnerov fakulty a ďalších hostí hneď, ako to opatrenia dovolia.

Dekan ocení najlepších študentov fakulty

23. novembra 2021 o 13.00 hod.
Aula Magna FIIT STU v Bratislave

v režime OTP - platí pre oceňovaných študentov a pozvaných hostí.
Pre verejnosť bude live stream na fakultnom YouTube - odkaz čoskoro zverejníme.

pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa uskutoční slávnostné oceňovanie najlepších študentov FIIT za uplynulý akademický rok.


Nový termín: 15. 12. 2021 - online