Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

19. septembra 2017 od 11.00 do 15.00 hod.
sa v zasadačke dekana FIIT (miestnosť 2.06 na 2. NP)
uskutočnia doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie
do 12.00 hod. dňa 14. septembra 2017.

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU - oznam
formulár na návrh kandidáta do zamestnaneckej časti AS FIIT STU