Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Siedme zo série stretnutí na tému dôležitosti dátovej vedy.

22. marca 2018 od 16.00 hod.
Turingova veľká učebňa

-1.58 na 1. PP FIIT STU v Bratislave

Viac informácií: academy.exponea.com/data-science-club/