Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Chceš si užiť stáž v Googli? Príď v pondelok

12. novembra 2018 o10.00 hod.
zasadačka dekana (2.06 na 2.NP)
FIIT STU v Bratislave

Ilkovičova 2 (Mlynská dolina)

Registrácia

Pozvánka