Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Informácie o fungovaní FIIT STU v nadväznosti na Príkaz rektora 1/2020 v znení neskorších dodatkov k uvoľňovaniu opatrení týkajúcich sa prítomnosti zamestnancov na STU v Bratislave zo dňa 11. 6. 2020:

  1. Štátnice a skúšky budú naďalej prebiehať bezkontaktnou formou.
  2. Home office pre pedagogických a výskumných pracovníkov zostáva naďalej v platnosti v súlade s príkazom dekana č. 6/2020 zo dňa 27. 5. 2020 až do odvolania.
  3. S účinnosťou od 15. 6. 2020 možno uskutočňovať zahraničné pracovné cesty do krajín, resp. prijímať návštevy zo zahraničia z krajín, s ktorými má Slovenská republika ku dňu cesty neobmedzený režim na hraniciach. Pri ostatných krajinách je potrebné zohľadniť aktuálne opatrenia Ústredného krízového štábu SR týkajúce sa ciest do zahraničia, ako aj pravidlá danej krajiny.
  4. Zasadnutia samosprávnych akademických orgánov FIIT a hromadné podujatia v priestoroch FIIT sa môžu uskutočňovať len za dodržiavania epidemiologických pravidiel podľa aktuálnych opatrení Ústredného krízového štábu SR.
  5. Dekan zároveň odporúča všetkým študentom a zamestnancom FIIT necestovať v najbližšom období do zahraničia, najmä do oblastí so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19.
  6. Všetky protiepidemiologické pravidlá (používanie rúška alebo iného prostriedku prekrývajúceho horné dýchacie cesty, dezinfekcia rúk, odstup osôb, výmera vnútorných priestorov na jednu osobu a pod.) sa musia v priestoroch FIIT dodržiavať podľa aktuálnych opatrení Ústredného krízového štábu SR.