Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

IQ olympiádu organizuje Mensa Slovensko a je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií. Uskutočňuje sa v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále). Cieľom podujatia nie je preverovanie "naučených" vedomostí, ale najmä schopnosť logicky uvažovať. Zameriava sa na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako zostava logických úloh.

Krajské kolo v Bratislave sa uskutoční:

10. mája 2019 v čase 9.00 - 13.30 hod.
FIIT STU v Bratislave

Ilkovičova 2 (Mlynská dolina)

Viac informácii nájdete na stránkach: iqolympiada.sk