Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan FIIT STU pozýva
všetkých zamestnancov, doktorandov,
seniorov a priateľov fakulty
na tradičné predvianočné stretnutie

17. decembra2019 od 15.00 hod.
v priestoroch 1. PP juh

FIIT STU v Bratislave

Registrácia do 11. decembra 2019 (vrátane)
e-mailom: zuzana.misikova[at]stuba.sk.
Účastnícky poplatok 2 eura (miestnosť 2.16 na 2. NP juh)