Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
12. júla 2017 o 11.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Ing. Andreja Bindera:
Content Delivery Network Interconnect

v odbore: 9.2.9. aplikovaná informatika