Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
18. mája 2018 o 12.30 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Ing. Andreja Fogeltona:
Eye blink detection

v odbore: 9.2.9 Aplikovaná informatika