Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
29. mája 2018 o 11.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutoční obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jozefa Filipka:
Bezpečnostná architektúra pre distribuované prostredia

v odbore: 9.2.9 Aplikovaná informatika