Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
7. júla 2017 o 13.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutoční obhajobay dizertačnej práce

Ing. Marcela Kassaya:
A Contribution towards the Discovery of Causal Relationships in Agent-Based Models of Human Behaviour

v odbore: 9.2.9. aplikovaná informatika