Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
4. mája 2017 o 13.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 3.08
uskutoční obhajobay dizertačnej práce

Ing. Petra Krátkeho:
Biometric User Model for Recognition on the Web

v odbore: 9.2.6 Informačné systémy