Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
11. apríla 2017 o 14.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 3.08
uskutoční obhajobay dizertačnej práce

Ing. Róberta Móra:
Navigation Leads for Exploratory Search and Navigation in Digital Libraries

v odbore: 9.2.6 Informačné systémy