Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozrite si časový harmonogram štátnych skúšok bakalárskeho štúdia študijných programov Informatika, Informačná bezpečnosť a Internetové technológie.

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizované 12. 6. 2020)

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizované 15. 6. 2020)


V súlade s Metodickým usmernením rektora STU (reg. č. sekr./66/6476/2020 zo dňa 27. 5. 2020) sa budú obhajoby (štátne skúšky) konať dištančnou metódou prostredníctvom videokonferenčného riešenia Webex Meetings, ktoré umožňuje kopírovať štandardný priebeh obhajob.

Funkčnosť si overte v pondelok 15. 6. 2020 od 14.00 do 16.00 hod. vo virtuálnej miestnosti svojej komisie.

K verejnej časti online štátnej skúšky a vyhláseniu výsledkov sa bude môcť pripojiť aj verejnosť s možnosťou aktívneho zapojenia sa do diskusie. Účasťou na štátnej skúške súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov . Zároveň plánujeme zabezpečiť online vysielanie verejných častí v doméne stuba.sk (bez možnosti aktívneho zapojenia sa).