Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
25. augusta 2016
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutočnia obhajoby dizertačných prác:

o 9.00 hod.    Ing. Jána Balážiu:
Neviditeľný prechod klientov v sieťach štandardu IEEE 802.11

o 10.30 hod.    Ing. Pavla Helebrandta:
Architecture for Core Networks Utilizing Software Defined Networking

o 13.00 hod.    Ing. Štefana Dlugolinského:
Combining Named Entity Recognition Methods for Concept Extraction

o 14.30 hod.    Mgr. Jána Mojžiša:
Vizualizácia, navigácia a objavovanie vzťahov v grafoch