Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

12. decembra 2018 sa v Pálfyho paláci v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie už 14. ročníka národnej súťaže mladých talentovaných ľudí - Študentská osobnosť Slovenska v akad. roku 2017/18, ktorá sa každoročne uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia, z 91 nominácií v dvanástich kategóriách.

V kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy si prevzal ocenenie Ondrej Kaššák, absolvent doktorandského štúdia FIIT STU v Bratislave, z rúk Mariána Meška, výkonného predsedu Svetovej federácie mladých lídrov – Slovensko (Junior Chamber International - Slovakia), za výsledky vo výskume v oblasti webových technológií.

Viac informácií o ocenených nájdete na stránkach: www.studentskaosobnost.sk.


Ondrej Kaššák je excelentným absolventom všetkých troch stupňov štúdia. Vo výskume sa venuje odporúčaniu informácií na webe so zameraním na analýzu a predikcie krátkodobého správania používateľa vo webových aplikáciách. Jeho výsledky výskumu sú vynikajúce, čo dokazuje ich akceptovanie medzinárodnou komunitou na úrovni, ktorá je na Slovensku v informatických vedách a informačných a komunikačných technológiách výnimočná. Ako čerstvý absolvent doktorandského štúdia je autorom 4 prác na špičkovej úrovni kvality – v impaktovaných časopisoch indexovaných v Master Journal List.
V inžinierskom štúdiu bol Ondrej rovnako excelentným študentom, aktívne sa zapájal do fungovania výskumnej skupiny. Opäť získal vyznamenanie Cum Laude a Cenu dekana za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu, tentokrát diplomovú. Ondrej systematicky a vytrvalo rozvíjal svoj talent. Využil každú príležitosť na posunutie výziev, ktoré riešil v rámci diplomovej práce. Hlavným výsledkom diplomovej práce bola hybridná metóda odporúčania skupinám používateľov, ktorú ešte neskôr dopracoval tak, že vznikol vedecký príspevok akceptovaný a publikovaný v prestížnom vedeckom časopise Information Processing and Management. Tento výsledok je zaradený v klasifikácii vedeckých výstupov ako špičková medzinárodná úroveň kvality.