Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Opensource víkend je najväčším komunitným stretnutím vývojárov a používateľov otvorených technológií na Slovensku, striedavo v Bratislave a Košiciach pravidelne organizuje Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie (SOIT), tentokrát v spolupráci s LinuxDays Praha.

Pravidelné stretnutie priaznivcov otvorených technológií.
Dva dni prednášok a workshopov.
Otvorené technológie, slobodný softvér, hardvér, maker comunity a open government.

17.– 18. júna 2017
Pavilón fyziky FMFI UK v Bratislave

Mlynská dolina

Vstup je voľný.

Viac o podujatí http://ossvikend.sk/