Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Milé študentky, študenti, kolegyne, kolegovia, priatelia,

je pre mňa veľkou cťou, že sa Vám môžem na začiatku roku 2018 prihovoriť ako dekanka fakulty, ktorá rozvíja informatiku, informačné a komunikačné technológie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a povedať niekoľko myšlienok. Najskôr by som sa rada pripojila k všetkým prianiam do nového roku, roku 2018. Čo najúprimnejšie prajem veľa zdravia, lásky, porozumenia a pohody, Vám a aj Vašim blízkym. Nech každý má okolo seba ľudí, ktorí sú šťastní a spokojní.

Pre nás na univerzite je teraz okrem sviatkov téma číslo jedna skúškové obdobie. Obdobie, keď sa zbierajú plody prvej polovice akademického roku, finalizujú hodnotenia. Je to aj obdobie hodnotenia projektov, ktoré pre mnohých z nás tvoria čítanie počas sviatkov. Práve tieto sú mnohokrát zdrojom radosti a získania energie do ďalšieho obdobia.

To, čo nás najviac trápi, sú počty študentov na konci tohto obdobia, najmä v prvých ročníkoch. Tento akademický rok sme urobili viaceré opatrenia, aby sme minimalizovali počet neúspešných študentov.

Nechceme, aby mladí ľudia stratili rok.

Táto téma rezonovala na poradách vedenia, stretnutiach ústavov a aj v bežných rozhovoroch nás učiteľov často. Snažili sme sa ponúkať študentom so slabšími základmi matematiky štvorročné štúdium, viac sledovať ako sa im darí, viac a lepšie komunikovať ohľadom problémov, pokračovať v zapojení starších spolužiakov. Držme si palce, aby sme zaznamenali do letného semestra čo najviac študentov. Nie preto, že sa orientujeme na kvantitu, ale preto, že ide o rok života mladého človeka. Mrzia najmä tí študenti, ktorí chcú pracovať na sebe, len zle odhadli svoje sily a neskoro sa spamätali... Práve tých sa snažíme „zachrániť“ včasným identifikovaním možných problémov.

Milí priatelia,

posledný rok sme boli svedkami stupňovania diskusií ohľadom zmien, ktoré do našich životov vnášajú informačné a komunikačné technológie. Už to nie sú len divné predstavy zopár jedincov o tom, ako by IT a špeciálne umelá inteligencia mohla zmeniť svet, zmeniť to čo robíme, ako to robíme a vôbec ako fungujeme, komunikujeme a čo produkujeme. Aj keď stále nevieme ako sa situácia vyvinie, vieme už určite, že zmeny silno zasiahnu každú spoločnosť. A celé to bude o to náročnejšie, o čo menej budeme na to pripravení.

Slovensko má v súvislosti so zmenami spojenými so štvrtou priemyselnou revolúciou zatiaľ dobrú pozíciu.

IT priemysel je vzhľadom na našu veľkosť rozvinutý pomerne slušne, máme IT firmy známe po celom svete svojimi produktami, ďalšie, ktoré sú schopné vytvárať softvér na zákazku, rozvíja sa podnikanie práve v oblasti IT. Ešte stále máme niekoľko pracovísk na výskumných univerzitách, ktoré dokážu vychovávať lídrov IT uplatniteľných na významných pozíciách doma aj vo svete. To sú dobré predpoklady, na ktorých keď budeme stavať, tak si vytvoríme pozíciu, ktorá nám pomôže zvrátiť predpovedané scenáre. Scenáre, ktoré vzhľadom na silnú závislosť Slovenska od automatizujúceho sa automobilového priemyslu, sú pre nás jedny z najhorších spomedzi európskych krajín.

O zmenách pracovných pozícií som sa zmieňovala v novoročnom príhovore už minulý rok. A tiež o tom, že rok 2017 bude veľmi dôležitý aj preto, že sa začne plán reformy nášho slovenského vzdelávania, ktoré je v dezolátnom stave. To čo sa v práve skončenom roku odohralo asi nenapadlo v prvé dni roku 2017 nikoho z nás, hoc spätnou analýzou, nebolo to až také veľké prekvapenie.

Reforma školstva sa zatiaľ nekoná.

V roku 2016 sme na fakulte venovali neuveriteľné úsilie príprave projektov Európskych štrukturálnych fondov. Neuveriteľné vzhľadom na to, koľko nás na fakulte je. Pracovali sme na príprave projektov mesiace po nociach. Aj napriek tomu, že som sa aj verejne vyjadrila k tomu ako zle bol tento koncept postavený – firmy žiadajú peniaze na výskum a „najímajú“ si univerzity. Mali sme šťastie, mohli sme si vyberať, viaceré ponuky sme odmietli. Išli sme do toho s veľmi aktuálnymi témami umelej inteligencie, počítačových sietí a bezpečnosti a s veľkým nadšením. Prečo? Videli sme v týchto projektoch (skoro až jedinú reálnu) príležitosť tak potrebnej investície – investície do ľudí, bez ktorej informatika na slovenských univerzitách je odsúdená na priemernosť.

Výskumné projekty sa zatiaľ nekonajú, sú pozastavené.

Sú však aj iné cesty. Normálnejšie.

Mali by sme konečne vytvoriť na Slovensku miesto, ktoré by sme mohli prezentovať ako národné elitné pracovisko informatiky, informačných a komunikačných technológií.

Aspoň jedno, ideálne dve. S dlhodobým cieľom, aby sa objavovalo v nejakom svetovom rankingu. STU sa to už v informatických vedách pred časom podarilo dostať do prvej päťstovky. Ale to nemôže byť raz, mali by sme investovať, aby to bola trvalá záležitosť.

Pravdaže by bolo lepšie, keby sme mohli mať národnú elitnú univerzitu. V celej šírke odborov. Nie som si však istá, či na to máme na Slovensku teraz zdroje a aj politickú vôľu. Ale čas uteká a spolu s ním aj mladí ľudia. Máme príležitosť tak urobiť v jednej z kľúčových oblastí súčasnosti a aj minimálne blízkej budúcnosti.

V (Mlynskej) doline na kopci potenciál pre národné elitné pracovisko informatiky je.

Milé študentky, študenti, kolegyne, kolegovia,

tento rok čaká Slovensko viacero okrúhlych výročí. Aj FIITka a samotná informatika na Slovensku, ba aj širšie v bývalom Československu, má výročie. Tento rok to bude 15 rokov čo vznikla prvá fakulta na Slovensku zameraná komplexne na informatiku, informačné a komunikační technológie. A zároveň tento rok je to už 55 rokov odkedy bol nainštalovaný prvý počítač URAL na univerzitách vo vtedajšom Československu. Bolo to práve na STU a URAL inštaloval práve ten tím, ktorý neskôr prešiel rôznymi premenami od Katedry matematických strojov cez Katedru počítačov až po súčasnú Fakultu informatiky a informačných technológií.

Budeme si celý tento rok, rok 2018, pripomínať príbeh ľudí, ktorí dokázali rozvinúť vzdelávanie v informatike a vybudovať dnes plnohodnotnú súčasť Slovenskej technickej univerzity. Nebol to vôbec jednoduchý príbeh.

Som hrdá na to, že práve z tohto príbehu vychádzajú jedni z najžiadanejších absolventov, doma i v zahraničí.

Rok 2017 bol pre FIITku veľmi náročný, ale úspešný. Aj napriek veľkému poddimenzovaniu ľudských zdrojov sme sa pustili do medzinárodnej akreditácie britskou profesijnou spoločnosťou IET. Môžem bez preháňania povedať, že boli situácie, keď už som myslela, že nás to položí, že sa nepodarí pripraviť všetky podklady včas a zároveň plniť ostatné povinnosti, ktoré už samé osebe prevyšujú naše kapacity. Podarilo sa to vďaka skvelým ľuďom na fakulte. Návšteve panelu z Londýna predchádzali nespočetné stretnutia a diskusie o tom, ako napĺňame náročné požiadavky britskej akreditácie. Diskusie o najslabších ohnivkách našej reťaze. Práve tieto nám priniesli najviac.

Pár dní pred Vianocami prišla z Londýna správa:

"I am pleased to let you know that your report and action plan was ratified by the Academic Accreditation Committee..."

Znamená to, že Britská rada pre inžinierstvo – British Engineering Council prehlásil, že štúdium prvého a druhého stupňa na všetkých študijných programoch FIIT STU je na úrovni porovnateľnej s britskými univerzitami. To je pre nás zaväzujúce.

Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomuto úspechu, či už prípravou materiálov, ale aj poctivou prácou a štúdiom, bez ktorého by sme našu kvalitu len ťažko mohli v tomto náročnom procese obhájiť. Ďakujem všetkým študentom, učiteľom, výskumníkom a aj tým, ktorí poskytujú služby, aby mohla fakulta fungovať.

Mení sa svet, mení sa spoločnosť, menia sa priority... som rada, že môžem povedať, že sa meníme aj my na fakulte. V septembri 2017 sme zapisovali študentov do nových študijných programov na druhom stupni, ktoré sa sústreďujú na tieto kľúčové oblasti:

  • umelú inteligenciu prepojenú so softvérovým inžinierstvom
  • bezpečnosť, počítačové siete a vnorené systémy

Toto sú témy nových študijných programov na 2. stupni Inteligentné softvérové systémy a Internetové technológie.

V roku 2017 sme revidovali oblasti výskumu. Tak ako sme jasne nasmerovali štúdium, vo výskume sú kľúčové témy prepojené na študijné programy druhého stupňa, keďže prepojenie vzdelávania a výskumu považujeme za zásadný princíp. Vychádzali sme pri tom aj z vývoja vo svete a z potenciálu v slovenskom priemysle. Hoci na Slovensku je zatiaľ len niekoľko firiem, ktoré si uvedomujú dôležitosť prepojenia s výskumníkmi. Takých, ktorí vidia zmysel v prepojení, v pravidelných diskusiách inžinierov v priemysle s kolegami na univerzite.

Ale predsa len tu sú. A vidím šancu pre zvyšovanie tohto počtu.

V roku 2017 fakulta uzavrela partnerskú zmluvu s 11 priemyselnými subjektami. Je to prvá investícia do špičkovej informatiky.

A táto zaväzuje, aby sme vzájomne dokázali, že spolupráca má zmysel a vytvorili udržateľné partnerstvá. Bolo by skvelé, keby sa v tomto roku dostalo informatike väčšej reálnej podpory najmä zo strany štátu, ale tiež zo strany univerzity, ktorá má však vzhľadom na spôsob fungovania značne obmedzené možnosti strategických rozhodnutí.

Aj v tomto roku budem podporovať všetky pokusy o vyváženú spoluprácu s priemyslom. Aj keď v situácii priepastného rozdielu v mzdách v priemysle a v akademickom prostredí v IT je ťažko povedať, či to bez dodatočnej investície pôjde.

Ak štát dáva investičné stimuly na zabezpečenie zníženia nezamestnanosti, tobôž by mal podporiť tých, ktorí dokážu pripraviť IT odborníkov, ktorí ťahajú celú slovenskú ekonomiku, nech už pracujú v ľubovoľnom sektore, tým perspektívnym smerom. Pritom tým niekoľkým fakultám, ktoré preukázateľne vychovávajú špičkovo uplatniteľných absolventov v oblasti IT, po ktorých je trvalý a nenasýtený dopyt, by pomohla podpora („investičný stimul do výchovy odborníkov IT“) v objeme, ktorý je len zlomkom investičných stimulov zahraničným investorom.

Investičný stimul do výchovy odborníkov IT by mal minimálne zdvojnásobiť štátnu dotáciu na vzdelávanie a výskum príslušnej fakulte.

A to po dobu minimálne dvoch cyklov prvého vysokoškolského vzdelávania (6 rokov). Umožnilo by to aspoň prežiť v prostredí roztiahnutých nožníc, lebo by sme mohli ponúknuť mladým odborníkom aspoň trochu porovnateľný príjem s tým, čo vedia hravo dostať v praxi.

Lebo ľudia sú tí, do ktorých treba investovať!

Milé študentky, študenti, kolegyne, kolegovia, priatelia,

som hrdá na to, že môžem teraz povedať, že na našej fakulte v uplynulom roku úspešne ukončilo doktorandské štúdium 10 študentov, z ktorých dvaja pôsobia aj naďalej na fakulte. Zároveň sme sa rozrástli v tomto roku aj o dvoch ďalších výskumných pracovníkov –

  • Janko, Ondrej, Michal a Viktor vitajte medzi zamestnancami fakulty!

Zároveň šesť ďalších doktorandov krátko pred ukončením štúdia pôsobí na čiastočný úväzok. Ich zotrvanie na fakulte po úspešnej obhajobe dáva nádej na rast. Reálne však o raste veľmi zatiaľ nemožno hovoriť, lebo vyššie menovaní nepokryjú ani prirodzenú fluktuáciu aj s uvážením odchodu pracovníkov do dôchodku.

V uplynulom roku sme sa aj rozlúčili s viacerými kolegami, ktorí odišli do dôchodku. Vďaka všetkým za pôsobenie na našej univerzite, fakulte. Za všetkých spomeniem pani docentku Elenku Gramatovú, ktorá pôsobila najskôr dlhé roky vo výučbe ako externistka zo SAV. Krátko po vzniku fakulty v roku 2004 prišla na fakultu na plný úväzok. Elenka je skvelá výskumníčka, ktorá má rada všetko, čo súvisí so vzdelávaním, so študentmi. Ďakujeme Elenka.

Verím tomu, že sa nám aj naďalej podarí rozvíjať to, čo je najviac vzácne – dobré vzťahy medzi nami, študentmi a ich učiteľmi, všetkými navzájom, vzťahy s kolegami v priemysle, vzťahy s kolegami na iných fakultách a univerzitách...

Želám zdravie a lásku, želám vnútornú silu pre naplnenie plánov. Šťastný nový rok 2018 pre Vás milí študenti, kolegovia, pre Vašich blízkych, priateľov, pre všetkých.

Mária Bieliková