Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

       

 

Milé študentky, študenti, kolegyne, kolegovia, priatelia,

 

koniec starého a začiatok nového roka je čas, kedy viac ako inokedy v roku pozeráme späť, aby sme sa mohli čo najlepšie pozrieť dopredu. Štvrtýkrát sa prihováram Vám, milé študentky, študenti, kolegyne, kolegovia a priatelia, ako dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Želám všetko najlepšie, veľa zdravia, lásky, porozumenia a pohody všetkým na univerzite, všetkým priateľom univerzity a fakulty, všetkým, ktorí majú aspoň maličký (najlepšie pozitívny) vzťah k informatike a informačným technológiám.

V uplynulom „osmičkovom“ roku sa toho udialo veľa. Za normálnych okolností by som s radosťou začala tento príhovor výročiami, ktoré v roku 2018 slávila naša univerzita a fakulta. Teraz nemôžem inak, ako začať s februárovou udalosťou, ktorá zmenila našu spoločnosť a silno zasiahla aj našu univerzitu a fakultu. Vražda dvoch mladých ľudí – novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, nás primäla

znovu a ešte viac si uvedomiť zodpovednosť.

Ešte silnejšie sa oprieť o hodnoty, ktoré univerzita a fakulta vyznáva, najmä slušnosť a poctivosť. Ale aj náročnosť v spojení s empatiou a ľudskosťou, ktoré nám umožňujú vychovávať najlepších, takých, ktorí nielenže chápu morálne a spoločenské súvislosti svojho odboru, ale aj tak konajú. Som hrdá na to, že hackhaton AllForJan na našej fakulte ukázal ako sa dajú využiť vedomosti a zručnosti informatikov.

V roku 2018 naša univerzita a fakulta slávila dve výročia

55 rokov výchovy informatikov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave,

keď v roku 1963 bol nainštalovaný na Slovenskej vysokej škole technickej (teraz STU) prvý počítač na univerzitách vo vtedajšom Československu. Počítač Ural, ktorý zabral cca 100 m2 a vedel za sekundu vykonať 12000 operácií sčítania alebo odčítania, či 3000 násobení, čo je asi miliónkrát menší výpočtový výkon, ako má dnes nejaký priemerný smartfón a

15 rokov od vzniku FIITky,

prvej fakulty na Slovensku, ktorá pokrýva komplexne informatiku a informačné technológie, vznikla z vtedajšej Katedry počítačov, ktorá písala históriu informatiky na STU od 60-tych rokov minulého storočia.

Slávili sme a stále slávime príbeh ľudí, ktorí zasvätili život počítačom a počítaniu. Odovzdávame tieto príbehy mladej generácii. Ukazujeme príklady, od ktorých sa môžeme všetci učiť – ten uplynulý rok napríklad nový čestný doktor našej univerzity Bebo White zo Stanfordskej univerzity (USA, Kalifornia), jeden z priekopníkov Webu, ktorý v čase jeho vzniku bol v CERNe a po príchode do USA zaviedol prvú webovú stránku mimo Európy alebo pozvaná prednášateľka na našej študentskej vedeckej konferencii profesorka Cristina Conati z British Columbia University (v kanadskom Vancouveri), s ktorou na fakulte aj spolupracujeme.

V novoročnom príhovore pred dvoma rokmi som hovorila o plagiarizme, najmä v súvislosti so situáciami tzv. nevedomého plagiarizmu, keď človek prekročí hranicu, napr. pri použití častí cudzieho kódu. Snažíme sa učiť študentov od prvého momentu na univerzite rozlišovať a správne sa odkazovať na prácu iných, pričom vždy musí ostať v platnosti –

pri každej úlohe, aj tej najmenšej, musí ísť o vlastnú prácu študenta.

Je smutné, že sa v uplynulom roku bolo treba toľko venovať v našej spoločnosti téme odpisovania. Ešte smutnejšie, keď celé akademické prostredie na Slovensku bolo, ako mnohokrát pred tým, až príliš často prezentované ako jedna homogénna masa podvodníkov. Našťastie tomu tak nebolo vždy a celkom, a preto verím, že v tomto novom roku, roku 2019, sa bude stále viac ukazovať, že

na Slovensku máme aj kvalitné vzdelávanie.

Teší ma, že toto dlhodobo potvrdzujú aj naši kolegovia v Česku, s ktorými sa pravidelne stretávame. Napríklad predseda akademického senátu pražskej ČVUT doc. Jan Janoušek v októbri 2018 povedal: „Na Slovensku je viacero úrovňou výborných vysokých škôl. Príkladom takejto školy je STU, tam poznám informatiku.“

Milí priatelia,

všade počúvame, že Slovensko zažíva ekonomicky najlepšie časy. Obzrúc sa po okolitých krajinách, Slovensku sa naozaj ekonomicky darí. IT sektor, ktorý je pre spoločnosť a aj ekonomický rast kľúčový, to vníma obzvlášť citlivo. Odborníkov je málo, platy sa pohybujú vysoko.

Táto situácia v spojení s rovnostárskym financovaním vzdelávania vysokých škôl, kde rozhoduje len tzv. výkon univerzity, bez uvažovania ponuky a dopytu trhu a kvality absolventov, pôsobí doslova devastačne a smeruje ku kolapsu kvalitného vzdelávania práve v týchto najviac potrebných odboroch.

Kvalita niečo stojí. Vytvoriť ju a udržať tiež.

Vnímam v tomto smere viaceré pozitívne snahy aj na úrovni ministerstva. Žiaľ, vždy to skončí na nejakom probléme, napr. na tom, že nemáme dáta. A to už mnoho rokov. Čo tak sa inšpirovať tým, ako sa robia svetové rebríčky (napr. Times Higher Education), a spýtať sa odborníkov v praxi, ako vnímajú absolventov jednotlivých univerzít a študijných programov univerzít, vždy relevantné tomu, v čom pôsobia?

Uplynulý rok sa fakulte vo vzdelávaní IT odborníkov darilo. V situácii poddimenzovania ľudských zdrojov bolo udržanie a zvýšenie kvality vzdelávania prioritnou úlohou. Môžeme sa pochváliť, že naši absolventi sú už viacero rokov na prvom mieste v rebríčku ich finančného ohodnotenia. Takmer všetci pracujú v odbore, ktorý študovali a na pozíciách zodpovedajúcich stupňu štúdia, ktorý vyštudovali.

Som rada, že k problému, ktorým som minulý rok začínala novoročný príhovor – snahe minimalizovať počet neúspešných študentov, sa môžeme pochváliť. Vybrali sme si cestu

motivácie a pomoci študentom k poctivému a náročnému štúdiu v spojení s dobrým výberom uchádzačov.

Podarilo sa nám znížiť počet neúspešných študentov v prvom ročníku na 29 %. Toto číslo sa pre nezasväteného môže zdať vysoké. Je to však najmenšie číslo za posledných 10 rokov. Odkedy sme zaviedli štvorročné štúdium v roku 2013/14 je náš úbytok pod úrovňou univerzity, kde sa tento priemer pohybuje nad 40 %.

Uplynulý rok aj výrazne viac mladých ľudí prijalo ponuku študovať informatiku na našej univerzite z tých, ktorých sme pre štúdium u nás vybrali. Až 74 % z prijatých uchádzačov nastúpilo. Ak zoberieme do úvahy, že väčšina stredoškolákov má minimálne dve prihlášky a mnohé aj do zahraničia, tak

naša univerzita a jej informatická fakulta je tá, ktorá pomáha Slovensku získať šikovných mladých ľudí pre štúdium na kvalitnej univerzite doma.

Deje sa to určite preto, že naša univerzita a fakulta ponúka výzvy pre všetkých, ktorí chcú niečo dosiahnuť. Prepájame výskum so vzdelávaním a snažíme sa pôsobiť aj v praxi tak, aby sme ponúkali naše kapacity pre zaujímavé problémy.

Problémom je, že dnes na Slovensku takmer nemáme absolventov bakalárskeho štúdia (nezávisle od odboru). Platíme teda všetci aj za to, čo celkom nevyužívame. Avšak za rovnako vážny, ak nie vážnejší problém považujem to, že minimálne v IT sektore

nemáme v priemysle absolventov najvyššieho tretieho stupňa vysokoškolského štúdia – doktorov,

čo je vo svete bežné. Mať aj takýchto ľudí v tíme, je osvedčený nástroj pre inovácie a kvalitu.

A hoci diplom sám osebe nie je zárukou vedomostí a zručností, predsa len, kto raz ovládne nejakú oblasť skutočne do hĺbky, naučí sa vedecky myslieť, dokáže vymýšľať nové veci podstatne jednoduchšie. Aj vtedy, keď zrovna nepatrí do 1 - 2 % tých, ktorí sú najlepší, bez ohľadu na to čím prejdú. Aj pre týchto ľudí však je rozdiel byť najlepší a byť ešte lepší.

Verím, že v novom roku sa zúročí aj naša snaha v tomto smere. A že sa podarí

ešte viac prepojiť náš výskum so slovenským IT priemyslom.

A to tak, že vzniknú z takejto spolupráce nové poznatky, medzinárodne uznané výsledky, ktoré budú mať šancu sa postupne aj pretaviť do praxe. Na to sú ľudia, ktorí sa usilujú o najvyššie vzdelanie, ako aj tí, ktorí s takýmto vzdelaním pôsobia v priemysle, nevyhnutní.

Rok 2019 ešte stále bude rokom digitalizácie, technológií a špeciálne umelej inteligencie. Dozrel čas, aby aj na Slovensku vzniklo centrum pre výskum umelej inteligencie. Také, ktoré sa stane

uznávaným hráčom v oblasti umelej inteligencie minimálne na Európskej úrovni

a umožní posilniť talent v oblasti umelej inteligencie, ale aj širšie pre IT. Naša univerzita a fakulta bude pri tom.

Sústredenie nadkritickej masy talentu na jedno miesto umožní posilnenie Slovenska smerom k expertným činnostiam a výskumu, ktoré sú zatiaľ v priemysle skôr výnimkou. Na to je dôležitá efektívna spolupráca akademickej komunity a IT priemyslu, čo bude stimulovať talent, aby ostal, či prišiel na Slovensko a zároveň umožní využitie talentu pre výchovu nového talentu a pre priemysel. Silná podpora štátu a vlády je nevyhnutná najmä pre vytvorenie priaznivých podmienok a pre štart a následne mobilizovanie sa v tejto oblasti a zaradenie sa do Európskych štruktúr.

Nedá mi nespomenúť aj druhú strategickú oblasť fakulty, ktorou je informačná bezpečnosť. Tento rok budú končiť prví absolventi s týmto zameraním na bakalárskom stupni. Aj preto sme začali pripravovať

študijný program v oblasti informačnej bezpečnosti na druhom stupni.

Zároveň stále inovujeme všetky študijné programy práve v kontexte dvoch strategických oblastí fakulty (1) umelej inteligencie aj v spojení s tvorbou softvéru a (2) informačnej bezpečnosti aj v spojení s počítačovými sieťami a technológiami ako je blockchain, najmä inováciou existujúcich a prípravou nových predmetov – v priebehu týchto dvoch rokov takýmto procesom prechádza 11 predmetov (napr. inteligentná analýza údajov, prírodou inšpirované počítanie, forenzná analýza počítačových systémov, testovanie softvéru).

V roku 2018 sa podarilo rozšíriť počet partnerov fakulty z 11 priemyselných subjektov na 14. Je to veľká investícia do špičkovej informatiky. Zároveň sme zriadili ďalšie spoločné výskumné pracoviská, ktorých cieľom je vytvárať poznatky v oblastiach užitočných pre slovenský IT priemysel, vytvárať zaujímavé výzvy pre výskumníkov, či už študentov všetkých troch stupňov, alebo akademických zamestnancov a

praktizovať model 80-20,

keď viacerí akademickí pracovníci venujú cca 20 % svojej kapacity výskumu na problémoch priemyslu a kolegovia z priemyslu venujú zasa cca 20 % svojej kapacity výučbe informatiky alebo vedeckému výskumu, ktorý by inak vo firme nikto priamo nevedel zužitkovať a premeniť na nové poznatky.

 

Milí priatelia,

v tejto krajine, teraz snáď ešte viac ako kedykoľvek predtým, potrebujeme pomáhať tvoriť spoločnosť, v ktorej sa ľudia zaujímajú, pýtajú, premýšľajú a diskutujú. Naša univerzita a fakulta k tomu prispieva viacnásobne.

Informácie dnes predstavujú veľkú hodnotu. Technológie, najmä internet, web, sociálne siete umožnili to, čo raz slúži, zneužiť. Dezinformácie, masové kampane na sociálnych sieťach, falošní diskutéri, podkopávanie dôvery vo vedu a fakty. Propaganda sama osebe je taká stará ako ľudstvo, ale

rozmery, ktoré propaganda naberá v poslednej dobe priamo ohrozujú naše spoločenstvo.

Tejto téme sa na fakulte venujeme a som rada, že práve v roku 2018 sa podarilo získať aj dva výskumné projekty, ktorých cieľom je pomocou metód umelej inteligencie odhaliť dezinformácie na webe. Budem sa tešiť a podporím nielen výskum v tejto oblasti, ale aj každú debatu či inú aktivitu.

 

Milé študentky, študenti, kolegyne, kolegovia, priatelia,

ďakujem všetkým, ktorí prispeli k akémukoľvek úspechu, ktorý sa podarilo dosiahnuť v uplynulom roku.

Čaká nás veľa práce. Snažím sa pozerať do budúcnosti pozitívne, lebo

FIITka je úspešný príbeh, aj keď veľmi krehký.

Musíme pracovať na tom, aby to, čo máme, bolo udržateľné. A síce sme súčasťou nekonečného príbehu, predsa len, na rozdiel od rôznych trendov, ktoré prídu, zdvihnú vlnu, a potom ustanú, aby prišli ďalšie, vo vzdelávaní je to inak. Tu potrebujeme stabilitu.

Slovensko potrebuje aj univerzity, ktoré sú kvalitné dlhodobo.

Iba tak môžu spoľahlivo reagovať na nové javy v spoločnosti, v priemysle, vo svete a poskytovať také vzdelávanie, ktoré bude vylepšovať naše bytie.

Želám zdravie a lásku, želám vnútornú silu pre naplnenie plánov. Šťastný nový rok 2019 pre Vás milí študenti, kolegovia, pre Vašich blízkych, priateľov, pre všetkých.

Mária Bieliková