Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážení kolegovia, milí študenti, priatelia,

dovoľte mi na začiatku nového kalendárneho roka sa Vám všetkým krátko prihovoriť a popriať Vám všetko dobré, veľa zdravia, lásky, súdržnosti, síl a úspechov v rodinnom i profesijnom a akademickom živote. Prajem celej našej spoločnosti, aby sme sa čím skôr vrátili do normálneho života, želám nám všetkým veľa zdravia a nádej na lepšiu budúcnosť.

V uplynulom roku nás všetkých zaskočilo vypuknutie koronavírusového ochorenia Covid-19. Prvýkrát sme si vyskúšali, ako je to učiť sa nie v priestoroch fakulty, ale doma len pri počítači. Učiteľ alebo spolužiak sa nám snažil vysvetliť látku na diaľku. Skúšky prebehli rovnako nezvyčajne online, ako aj obhajoby prác a štátne skúšky. Táto neľahká situácia však pokračovala aj v zimnom semestri, kedy sme sa opäť nestretli v priestoroch našej budovy, ale len na diaľku cez online konferenčné systémy a celý semester, ako aj skúškové obdobie, sa znova premenili na dištančné formy.

Vzniknutá situácia je bezprecednentná v moderných dejinách spoločnosti a je pre každého z nás veľmi náročná. Všetci sa všemožne snažíme o ochranu zdravia a životov seba, našich blízkych i ostatných ľudí. Vrátili sme sa k najzákladnejším potrebám, odopierame si mnohé hmotné i nehmotné pôžitky. Do popredia sa dostávajú veci, ktoré sme pokladali mnohokrát za samozrejmé – sociálne kontakty sa stali „nedostatkovým tovarom“. Najviac nedostatkom kontaktu trpí naša psychika a vzťahy, a to nielen medzi priateľmi, ale aj s blízkymi či vzdialenejšími rodinnými príslušníkmi. Súčasná situácia nás donútila objavovať ich veľkú hodnotu, ďakovať za ne. Zároveň si uvedomujeme, že osobný kontakt nič nemôže nahradiť. Ako sa hovorí – každá kríza prináša príležitosti.

Osobne vnímam túto veľkú krízu ako príležitosť, aby naša konzumne a profitovo zameraná spoločnosť znovuobjavila tie najdôležitejšie „veci“ v živote.

Naša spoločnosť prechádza veľmi ťažkou skúškou. Nedeje sa tak len z politických dôvodov, ale najmä pre veľké napätie, ktoré koronakríza a snaha o jej riešenie prináša. Základ je, aby sme v prvom rade boli zodpovední a dodržiavali opatrenia navrhované infektológmi a hygienikmi. Uvedomujem si, že ťažoba takmer rok trvajúcej situácie s obmedzeniami dolieha na každého z nás, je to psychicky veľmi náročné, preto chcem povzbudiť, aby sme sa nehanbili vyhľadať pomoc, ak je to potrebné. Je to určite lepší krok, ako ventilovanie nezvládnutých emócií na sociálnych sieťach. Tie sa, žiaľ, často stávajú súčasťou procesov napätia, dali by sa kvôli efektu uzatvárania ľudí do rovnakonázorových bublín a ďalším efektom nazvať aj antisociálnymi. Uvedomujem si, že mnohé veci, ktoré sú ľudia schopní si odkazovať cez neosobnú internetovú komunikáciu, by si naživo nikdy nepovedali, lebo ich rodičia viedli k slušnosti. Je to opäť výzva a pozvanie - každý z nás môže prispievať a o to Vás chcem poprosiť – tam kde sme, s tými, s ktorými žijeme –

pomáhajme ľudí zbližovať, upokojovať vášne, prehnané emócie, pomáhajme budovať ľudskejšiu spoločnosť.

Ocitli sme sa v situáciách doposiaľ nezažitých, ktoré nám na druhej strane ponúkajú priestor a výzvy k ich riešeniu. Priestor, v ktorom vieme využiť a aplikovať naše vedomosti a zručnosti získané nielen vzdelávaním. Žijeme svet, v ktorom sú informačné technológie súčasťou každodenného života.

Terajší a aj budúci absolventi našej fakulty, ktorej poslaním je vzdelávanie a výskum v oblasti IT, môžu prispieť v budúcnosti k riešeniu, ako podobné epidémie a krízy čo najjednoduchšie prekonať. A presne toto je príležitosť pre fiitku a fiitkárov.

Vážení kolegovia, milí študenti, priatelia,

všetci svorne túžime po osobnom kontakte, po výučbe naživo, po stretnutiach, vzťahoch, po spoločnej káve, kofole, pive, zábave či občerstvení napríklad na FIITkovici. Pevne verím, že sa nám podarí v tomto kalendárnom roku 2021 vrátiť do normálnych koľají s tým, že využijeme príležitosť, ktorú každá kríza prináša – staneme sa trochu iní – lepší – budeme vedieť doceňovať to, čo je v živote najdôležitejšie, budeme k sebe ľudskejší a budeme pomáhať aj iným rásť v týchto cnostiach.

Ešte raz Vám všetkým želám pevné zdravie a veľa dôvodov na radosť zo života.

Ivan Kotuliak