Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Tím študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, v zložení Kristián Koník, Adrián Nagy, Dominik Pastierovič, Valentín Paulen, Dan Pavlenko a Ján Jakub Špuro pod vedením Mareka Lóderera (FIIT) a Mareka Vanča (FEI), vytvoril v rámci medzinárodného projektu H2020 Newton, interaktívnu vzdelávaciu platformu s inovatívnymi prvkami, určenú pre žiakov základných a stredných škôl.

Cieľom vyvíjanej platformy je priniesť do škôl novú formu výučby so zapojením najnovších technológií, ktoré pomôžu lepšie objasniť učebnú látku a pútavou formou pritiahnu žiakov k vzdelávaniu.

Vytvorená platforma sa v súčasnosti skladá z troch navzájom prepojených modulov a je orientovaná na výučbu geografie. Základ tvorí webový portál s učebnými materiálmi v elektronickej forme, ktoré v porovnaní s klasickými tlačenými učebnicami, obsahujú interaktívne mapy, najrôznejšie simulácie a videá, kvízové otázky priamo v texte a odkazy na ďalšie za relevantné zdroje.

„Vzdelávanie vyžadujúce vyhľadávanie a používanie kvalitných on-line zdrojov môže žiakov lepšie pripraviť na budúci profesijný život,“ uvádzajú tvorcovia projektu.

Pre žiakov je najzaujímavejšia mobilná aplikácia obsahujúca rozšírenú a virtuálnu realitu, ktorá dopĺňa učebné materiály. Žiaci si môžu na obrazovke svojho smartfónu prezerať 3D modely významných budov a historických pamiatok, vďaka čomu získajú jasnejšiu predstavu o ich vzhľade, architektúre a funkciách.

Súčasťou mobilnej aplikácie je aj funkcia na prehrávanie 360° videí z rôznych kútov sveta. V kombinácií s okuliarmi pre virtuálnu realitu, vytvárajú dojem, že pozorovateľ skutočne stojí na danom mieste, či už je to Tower Bridge v Londýne, Koloseum v Ríme, alebo úpätie Himalájí.

„Zážitková forma vzdelávania sa ukazuje ako veľmi efektívna, pretože napomáha žiakom rýchlejšie si zapamätať študovanú látku,“ tvrdia tvorcovia.

Nemenej zaujímavá je aj počítačová hra, ktorá slúži žiakom na precvičovanie svojich vedomostí formou kvízových otázok a hľadania miest, štátov, pohorí alebo riek na virtuálnej zemeguli, ktorú si môžu žiaci ľubovoľne otáčať. Každý kvíz je po vyplnení automaticky vyhodnotený a žiaci hneď vedia správnu odpoveď.

Pri vývoji vzdelávacej platformy sa myslelo aj na učiteľov, pre ktorých boli navrhnuté prehľadné a ľahko ovládateľné grafické rozhrania. Navrhnuté rozhrania slúžia na jednoduché vytváranie on-line testov a získanie prehľadu o vedomostiach a aktivite žiakov počas vyučovacej hodiny.

Platforma bola otestovaná na niekoľkých základných školách na Slovensku a Írsku. Prvé ohlasy žiakov a učiteľov sú veľmi pozitívne. V súčasnosti sa vykonáva lokalizácia platformy a učebných materiálov do ďalších jazykov, aby sa mohlo uskutočniť testovanie aj v iných krajinách EÚ. Verejnosť na Slovensku si bude môcť vyskúšať jednotlivé moduly projektu a porozprávať sa s ich tvorcami na nadchádzajúcej Noci výskumníkov, ktorá sa uskutoční 28. septembra 2018 v Starej tržnici v Bratislave.

Viac informácií o projekte vo videu:

goo.gl/uaS4db

Tvorcovia projektu veria, že vďaka pútavému dizajnu, jednoduchému ovládaniu a zaujímavej forme prezentovania informácií, si projekt EduVirtual nájde cestu na základné a stredné školy, kde pomôže žiakom k rýchlejšiemu a predovšetkým zábavnejšiemu osvojovaniu si vedomostí, nielen z geografie ale aj iných predmetov.


Vzdelávanie vo Virtuálnej realite [EduVirtual] je inovačný študentský projekt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, realizovaný v rámci európskeho projektu H2020 Newton. Cieľom projektu je návrh a tvorba vzdelávacej aplikácie s prvkami gamifikácie v prostredí virtuálnej reality. Aplikácia má slúžiť ako doplnkový obsah k študijným materiálom. Jej cieľom je študentovi objasniť učebnú látku, prípadne otestovať jeho znalosti v danej oblasti. Vzdelávacia aplikácia bude komunikovať s platformou Newton pomocou Tin Can API rozhrania.